Vandkunsten hjælper byggeriet til øget bæredygtighed

Rådgivervirksomheden har valgt at stille nogle af sine regneredskaber gratis til rådighed for resten af branchen.
Vandkunsten har anvendt egne digitale værktøjer beregning af LCA og dagslys i fase et og to i tegnestuens projekt i Bispevika. Illustration: Vandkunsten.
Vandkunsten har anvendt egne digitale værktøjer beregning af LCA og dagslys i fase et og to i tegnestuens projekt i Bispevika. Illustration: Vandkunsten.

Gennem de seneste mange år har tegnestuen Vandkunsten udviklet en stribe analyseværtøjer, som har gjort det nemmere for rådgiverne at udregne eksempelvis LCA’er og LCC’er for de byggerier, som virksomheden er involveret i.

Men man ønsker ikke at være alene med adgangen til at nå i mål med bæredygtige målsætninger. Derfor har arkitektvirksomheden valgt at dele sine redskaber online i et såkaldt “open source-miljø”, hvor andre interesserede også kan tilgå dem.

Det er det oplagt at hjælpes ad med at løse de udfordringer, som vi alle står overfor.

Jan S. Kauchen, Vandkunsten

– Vi så os nødsaget til at udvikle værktøjerne selv grundet de stigende krav i bygningsreglementet. Og så er det gået op for os, at mange andre mindre arkitekt- og rådgivervirksomheder har stået i en lignende situation. Derfor vil vi gerne hjælpe med til, at andre kan nå i mål med bæredygtige tiltag, siger arkitekt og partner hos Vandkusnten Jan S. Kauschen.

Når datakraft er en mangelvare

Partneren pointerer, at redskaberne primært giver mening for små- og mellemstore virksomheder, der ikke har adgang til de samme ingeniør-kræfter, som eksempelvis Cowi eller Rambøll.

Når man samtidig tager konsolideringerne mellem store tegnestuer og samme ingeniørvirksomheder i betragtning, er konkurrencen skærpet, når det kommer til at levere vejledning om bæredygtigt byggeri – særligt for de mindre selskaber.

– Vi kommer ikke til at kunne udnytte de store professionelle programmer på grund af dyre licenser og for sjælden brug. Andre tegnestuer og små ingeniørvirksomheder er i samme situation. Derfor er det oplagt at hjælpes ad med at løse de udfordringer, som vi alle står overfor, siger Jan S. Kauschen, som gerne vil motivere andre til at dele deres redskaber.

Mange projekter kan nemlig have gavn af de beregninger, som Vandkunstens værktøjer kan facilitere. Men i de fleste projekter har man ikke den fornødne ingeniør-kraft tilknyttet i de indledende faser.

– Vi vil gerne hjælpe branchen til at hjælpe sig selv, så vi kan byde ind med løsninger på indeklima og dagslys i bygninger uden at det skal koste uanede ressourcer ved de mange, nødvendige iterationer, forklarer Jan S. Kauschen og afslører at det på længere er planen også at medtage andre værktøjer og informationer som kan fremme bæredygtighed i byggeriet

Vandkunsten beskæftiger omkring 70 medarbejdere – deriblandt både arkitekter, konstruktører og ingeniører.

De forskellige værktøjer kan findes her.

Relateret indhold