Solhuset: En solstrålehistorie med mørke skimmelplamager

Solen producerer el og varme, børnene vander deres tomatplanter med regnvand, og indeklimaet er i top i aktivhuset Solhuset i Hørsholm. Nu er det højt besungne hus ramt af skimmel og de 110 børn er flyttet til andre lokaler.
Solhuset har siden 2011 dannet rammen for masser af børns aktive og miljøbevidste liv. Nu er tagkonstruktionen ramt af skimmelsvamp. Arkivfoto: Adam Mørk
Solhuset har siden 2011 dannet rammen for masser af børns aktive og miljøbevidste liv. Nu er tagkonstruktionen ramt af skimmelsvamp. Arkivfoto: Adam Mørk

Aktivhus

 • – Verdens første aktivhus – Bolig for Livet – blev bygget i Lystrup i 2008.
 • – Active House-principperne komfort, energi, miljø blev i 2011 defineret af en global gruppe af ligesindede visionære ledere, som troede stærkt på en holistisk, menneskecentreret tilgang til bygningsdesign
 • – Active House-mærket drives i dag af en international alliance af virksomheder og institutioner og er et kvalitetsstempel til komfortable og bæredygtige bygninger. Mærket er et tegn på, at bygningen er blevet designet med et samlet fokus på komfort, smart energiudnyttelse og minimal miljøpåvirkning
 • – Siden da er principperne og specifikationerne blevet anvendt på både en- og flerfamilieboliger, almene boliger, kontorer, skoler med mere. Primært fokus har historisk været privat boligbyggeri
 • – Resultaterne og vidnesbyrdene fra brugerne er positive. F.eks. er bygningerne komfortable at bo og være i på alle årstider
 • Active House-ordningen bygger på en kombination af kvantitative (pointgivne) og kvalitative kriterier:
 • Komfort: Lys, temperatur samt atmosfærisk indeklima
 • Energi: Samlet energiforbrug, brug af vedvarende energi samt brug af primærenergi
 • Miljø: En række parametre for miljøbelastning og emissioner, ferskvandsforbrug samt materialevalg. Det værdsættes at der bruges genanvendte materialer, PEFC- og FSC-certificerede træprodukter, produkter med EPD og Indeklima Mærket samt at leverandørerne har en miljøledelsescertificering.
 • De kvalitative krav omfatter yderligere komfort-, energi- og miljøparametre som:
 • – Udsyn, træk, fugt, akustik samt muligheder for styring og kontrol
 • – Arkitektoniske og designmæssige overvejelser om de anvendte energiteknologier, LCC, lufttæthed, kuldebroer og kvalitetskontrol
 • LCA, valg af vandinstallationer og brug af gråt vand, forhold omkring byggepladsens miljøforhold samt biodiversitet
 • Kilde: danskindustri.dk og activehouse.info
 • Solhuset
 • Opført: 2011
 • Bygherre: Hørsholm Kommune
 • Entreprenør: Hellerup Byg
 • Arkitekt: Christensen & Co
 • Ingeniør: Rambøll
 • Ovenlysvinduer: Velux
 • Facadevinduer: Velfac
 • Solvarmeanlæg: Sonnenkraft
 • Intelligent styring: Windowmaster
 • Naturlig og mekanisk ventilation: drexel und weiss
 • Facadebeklædning: Superwood
 • Bæredygtighed: Aktivhus

En klimavenlig solstrålehistorie, kaldte BUPL’s magasin Børn&Unge den integrerede institution Solhuset på Breeltevej i Hørsholm, der ved den officielle åbning i maj 2011 blev udråbt som Danmarks mest klimavenlige børneinstitution. Den 1.300 m3 store institution blev nævnt i mange danske medier.

Bl.a. omtalte Information Solhuset som ‘en grøn institution, der selv laver al energien, inddrager børnene i at skabe bæredygtighed og klimavenlighed og viser vej for solenergiens gennembrud i Danmark’.

Solhuset, der var blevet til gennem et partnerskab mellem Hørsholm Kommune, VKR Holding og Lions Børnehuse, var med andre ord en succes, der bare ventede på for alvor at blive taget i brug af op til 115 vuggestue- og børnehavebørn og 30 medarbejdere, der bl.a. skulle være frontløbere for klimapædagogikken i Hørsholm Kommune. En klimapædagogik der siden skulle bredes ud til alle kommunens dagtilbud, SFO’er og folkeskoler.

Budgettet for byggeriet var på 30 millioner kroner, hvoraf fem millioner kom som en donation fra VKR Holdning, der står bag de Velux- og Velfac-vinduer, der siden har bragt timevis af solskin ind til børn og personale.

Læs også: Syv tunge aktører etablerer AktivHus Danmark

Fuldstændig CO2-neutral bygning

Ud over de mange energivenlige vinduer, ovenlysvinduer der automatisk åbner, hvis der er for meget CO2 i luften, 250 kvadratmeter solceller og én kilometer slanger til jordvarme ligger der også 50 kvadratmeter solfangere, der producerer varmt vand, på Solhusets grønne tag. Dermed er Solhuset ikke bare selvforsynende med energi, men har også en beregnet overproduktion af energi på 8 KWh/m2 årligt.

Det gennemtænkte design efter aktivhus-modellen gør bygningen fuldstændig CO2-neutral, og da alle de bæredygtige tiltag bliver inddraget i pædagogikken, lærer børnene tidligt, at det kan betale sig at spare på energien og værne om både miljøet og naturen.

Jesper Salskov Jensen, der i 2011 var adm. direktør i Velux Danmark, sagde dengang:

– I Solhuset lærer børnene, hvordan man kan udfolde sig i samspil med naturen uden at belaste miljøet. Byggeriet sætter således ikke bare nye standarder for fremtidens byggeri, men også for fremtidens børneinstitution. Solhuset kan blive en inspiration til, hvordan man kan arbejde med klimapædagogik i daginstitutioner og skoler, så børn allerede som små lærer at værne om miljøet, naturen og dens ressourcer.

De store vinduespartier, solfangere, solceller og jordvarme gør at Solhuset har en overproduktion af energi. Arkivfoto: Adam Mørk
De store vinduespartier, solfangere, solceller og jordvarme gør at Solhuset har en overproduktion af energi. Arkivfoto: Adam Mørk

Har viderebragt erfaringerne

Det havde han uden tvivl ret i, for Solhuset har været en succes på mange områder. Eksempelvis har Christensen & Co Arkitekter brugt erfaringerne fra Solhuset i et lignende børnehaveprojekt i Norge. Også her er bygningerne selvforsynende med energi, samtidig med at arkitekturen skaber samfundsværdi ved at øge de kommende generationers bevidsthed om energiforbrug og miljø.

Solhuset vandt også prisen Årets Byggeri i 2011 i kategorien Åben. Dommerkomiteen udtalte dengang:

– Et eksempel til efterfølgelse for landets mange kommunale bygherrer. En daginstitution, hvor arkitektur og godt energidesign giver en overproduktion af energi fra vedvarende energikilder, mens indeklimaet tilgodeses med masser af dagslys og frisk luft. Dermed bidrager byggeriet på smukkeste vis både til børnenes trivsel, leg og læring såvel som til miljøet. Tilmed kan det Velux-finansierede projekt være med til at skabe værdifuld dansk knowhow indenfor fremtidens daginstitutioner og lignende bygninger.

Læs også: Bolig for Livet – Verdens første Active House

Trekantede rum = spildplads

En far til tre børn i Solhuset var dog ikke helt enig i den beskrivelse, gjorde han klart i et læserbrev i Frederiksborg Amts Avis i december 2011, der bærer overskriften ‘Solhuset – prisværdigt byggeri – men da ikke en pris værd?’

Han var bl.a. ikke begejstret for de trekantede rum, der skaber meget spildplads. Det kunne i starten være svært at dæmme op for varmen på stuerne pga. de mange vinduer, og så kunne han ikke se megen logik i at placere børnenes garderobe midt i bygningen. Også legepladsens opbygning med ingen naturlig skygge fra træer og høje betonkanter var han svært kritisk overfor.

‘Derfor er det noget uforståeligt at se en børneinstitution få en pris for stil’, slutter han.

Den type skimmelsvamp, der er fundet i Solhusets tagkonstruktion skal ikke indåndes, og børn og personale er derfor flyttet ud af bygningen. Renoveringen forventes at blive dyr og tage flere måneder. Arkivfoto: Getty Images
Den type skimmelsvamp, der er fundet i Solhusets tagkonstruktion skal ikke indåndes, og børn og personale er derfor flyttet ud af bygningen. Renoveringen forventes at blive dyr og tage flere måneder. Arkivfoto: Getty Images

Skimmelsvamp i tagkonstruktionen

Legepladsen står der endnu og har siden institutionens åbning lagt græs og fliser til mange timers god leg og læring for de efterhånden klimabevidste børn og voksne. Men nu er den for alvor gal med det højt besungne hus, der altså kun har stået i 11 år.

En vandskade fra en utæthed har givet skimmelsvamp i den også på overfladen grønne tagkonstruktion, og de 110 børn er sendt akut i nødpasning i en nærliggende SFO og ditto skole.

Velfærds- og kulturdirektør Jan Dehn fra Hørsholm Kommune udtaler til sn.dk:

– Vi kender endnu ikke det fulde omfang af skaderne, men for et par uger siden opdagede man, at der indenfor løb vand ned fra en samling i loftet. Det er efterfølgende blev undersøgt udefra, hvor man konstaterede en vandskade fra en utæthed. En skade som formentlig ikke er opstået lige her og nu.

Siden er der blevet fundet en skimmelsvampe-type, der skal behandles varsomt, og det er derfor uvist, hvornår børnene kan vende tilbage til Solhuset.

– Nu skal vi have afklaret, hvor stort problemet med vandskaden er, og hvad det kræver at udbedre skaderne, tilføjer velfærds- og kulturdirektøren til sn.dk.

Relateret indhold