Pensionskæmpe går efter certificerede renoveringer

Bæredygtighed i byggeriet er det vigtigste parameter lige nu - og i fremtiden, hvis man spørger ATP, som satser stærkt på DGNB.
Ørkenfortet - også kendt som Strandgade 7 i København danner rammen om en renovering til DGNB-guld. Pressefoto.
Ørkenfortet - også kendt som Strandgade 7 i København danner rammen om en renovering til DGNB-guld. Pressefoto.

Når man som ATP besidder en pengetank, der kunne gøre Joakim Von And grøn af misundelse, rykker et strategiskifte ikke bare internt i forretningen. Det ender også med at påvirke omgivelserne.

Og hos ATP Ejendomme, der er pensionskæmpens datterselskab med fokus på ejendomsudvikling og drift, har man taget netop sådan et valg.

Dem, der får opgraderet fortidens ejendomme til at tale med på fremtidens bæredygtige dagsorden, kommer til at vinde på den lange bane.

Peter Hebin Bruun, ATP Ejendomme

Fremover vil alle nybyggerier som minimum blive certificeret til DGNB Guld, men også større, mere gennemgribende renoveringer vil blive certificeret. Enten med DGNB manualen for bybyg og renoveringer eller ifølge den seneste knopskydning i den tyske certificeringsordning: “Buildings in use”.

Peter Hebin Bruun, der er chef for ESG i ATP Ejendomme, forklarer om bevæggrunden.

– Dansk Byggeri har vurderet, at 80 procent af den aktuelle danske bygningsmasse også står i 2050, hvor vores samfund allersenest skal være CO2-neutralt. Derfor er det helt afgørende, at vi ikke kun har fokus på bæredygtigheden i nybyggeri men også på at videreudvikle vores eksisterende ejendomme, så de ældre ejendomme i lige så høj grad bidrager til en mere bæredygtig fremtid og forbliver attraktive for fremtidens generationer af kunder, siger han.

Et eksempel på den tilgang kan ses i København på Strandgade 7. På det såkaldte “Ørkenfort” udfører ATP Ejendomme et af de første DGNB Guld-certificerede renoveringsprojekter i Danmark.

Primært DGNB

Selv om man på den måde knytter sig stærkere til den tyske certificeringsordning, bliver andre som LEED, BREAM og Svanemærket ikke skubbet til side, lyder det fra Peter Hebin Bruun.

– Vi har både LEED og BREAM-certificerede ejendomme i vores portefølje – men fokusset på DGNB er en principbeslutning i den danske ejendomsbranche. Det giver rådgivere, bygherrer og entreprenører et fælles sprog, og derfor retter vi os mere mod samme certificeringsordning, som har bredest mulig fundering, forklarer ESG-chefen, der påpeger, at det også er fornuftig forretning.

ESG-chef i ATP Ejendomme Peter Hebin Bruun. Pressefoto.
ESG-chef i ATP Ejendomme Peter Hebin Bruun. Pressefoto.

I ejendomsudviklingsbranchen er beløbene store, og med mange penge på spil, er det vigtigt, at der er konkurrence i feltet af rådgivere og entreprenører. Særligt hvis man gerne vil holde prisen på projekterne på et fornuftigt niveau.

– Jo flere kompetente aktører, der er på markedet, og kan levere på certificeringskravene, jo bedre kvalitet og jo mere konkurrencedygtige priser får vi. Det bidrager selvsagt til at styrke det langsigtede afkast på vores investeringer. Min oplevelse er, at stadigt flere rådgivere og entreprenører kan levere en høj faglighed på DGNB, og at det stort set er blevet en standardvare i dag, siger Peter Hebin Bruun.

Bæredygtighed som vigtigste parameter

Hos ATP Ejendomme bruger man lige nu omkring 60 millioner kroner årligt på løbende vedligehold og opgradering af selskabets eksisterende bygningsmasse på omrking 80 ejendomme.

ATP Ejendomme ejer og forvalter ejendomsaktiver for cirka 48,5 milliarder kroner. Heraf er udgør certificerede ejendomme cirka 8,5 milliarder kroner, og andelen er stigende.

– For mig at se bliver opgraderingen af den eksisterende ejendomsmasse og renoveringer et meget stort tema de kommende år. Dem, der får opgraderet fortidens ejendomme til at tale med på fremtidens bæredygtige dagsorden, kommer til at vinde på den lange bane, siger Peter Hebin Bruun og uddyber, at man særligt i tilfælde af videresalg, skal kunne holde et højt niveau for bæredygtighed.

Allerede i dag taler man i branchen om såkaldte “brown discounts”. Afslag i pris på byggerier, som ikke holder en bæredygtig standard – og i ESG-chefens optik vil den tendens kun styrkes i de kommende år.

– Eksisterende ejendomme, hvor der ikke er tænkt i bæredygtighed, vil i fremtiden få en svær gang på markedet, som vi allerede oplever det med nye byggerier i dag, siger Peter Hebin Bruun.

Relateret indhold