Malingproducent mindsker miljøbelastningen

Fremtidens maling er biobaseret og bygger på det såkaldte Mass Balance-princip, hvis man spørger Beckers.
Der bliver forsket i fossile alternativer hos Beckers Maling. Pressefoto.
Der bliver forsket i fossile alternativer hos Beckers Maling. Pressefoto.

Malingindustrien påvirker miljøet, og ifølge malingproducenten Beckers er det på tide at gå en ekstra mil for at sikre grønnere maling. Derfor har de i produktionen implementeret Mass Balance-princippet for at mindske malingens miljøaftryk.

Med princippet erstattes fossile råmaterialer i produkterne med biobaserede råmaterialer, og det er et vigtigt skridt i en mere bæredygtig retning, lyder det fra Kenneth Johansen, der er administrerende direktør hos Beckers Maling:

De seneste år har vi arbejdet målrettet på at skrue op for de biobaserede ingredienser i vores maling.

Kenneth Johansen, Beckers

– Fremtidens maling skal tage endnu mere hensyn til miljøet, og der er den biobaserede maling et skridt på den vej. Takket være blandt andet Mass Balance kan vi være med til at vise vejen for en grønnere industri.

Fossilfrit er fremtiden

Med målet om biobaseret maling og for at fremskynde skiftet til de biobaserede råmaterialer anvender malingproducenten det omtalte Mass Balance-princip i produktionen af bindemiddel:

– Når vi erstatter fossilt råmateriale i produkternes bindemiddel med biobaseret og vedvarende materiale, har det selvsagt stor effekt, fordi bindemidlet er én af malingens hovedingredienser. Ofte er den anvendte biomasse affaldsstoffer fra fødevaresektoren, som alligevel ikke kan spises, men som vi kan genanvende og dermed undgå spild, forklarer Kenneth Johansen.

Det biobaserede råmateriale, der stammer fra planteriget, kombineres med det fossile råmateriale i Beckers’ leverandørs allerede eksisterende produktionssystem:

– Til slut står vi tilbage med et produkt, der indeholder såvel biobaseret som fossilt råmateriale, og malingen kan betegnes som biobaseret efter Mass Balance-princippet, når den indeholder en passende mænge biobaseret materiale, fortæller Kenneth Johansen.

Bæredygtigt bliver nemmere

For mere end 10 år siden besluttede malingproducenten at satse på vandbaserede produkter. At tiden nu er kommet til at satse på de biobaserede produkter, er naturligt for Beckers, der også var først på banen med miljømærket maling og senest har tilføjet emissionsmærkningen M1 til produkterne:

– De seneste år har vi arbejdet målrettet på at skrue op for de biobaserede ingredienser i vores maling, og i starten af året har indsatsen for alvor fået luft under vingerne. Malingen er testet løbende, så vores kunder ikke skal gå på kompromis med de høje kvalitetskrav og standarder.

Selvom det ikke er muligt med et præcist overblik over mængden af biobaseret materiale i det specifikke produkt, understreger malingproducenten relevansen af det nye tiltag:

– Med biobaseret maling bliver det endnu mere enkelt at træffe et mere bæredygtigt valg, når der skal males, og set i det store perspektiv er den gradvise overgang fra fossile til biobaserede råmaterialer et godt skridt på vejen mod mere bæredygtige projekter, især nu hvor flere og flere vælger at gå med miljøcertificeret byggeri, afrunder Kenneth Johansen.

Relateret indhold