Digital guide: Få råd til mere bæredygtighed i dit byggeri

Den bæredygtige omstilling af byggeriet vedrører alle - også selvom det 'bare' handler om affaldssortering eller at spare på strømmen. En ny udgivelse hjælper byggeriets parter på vej.
Initiativer som at sætte solceller på byggepladsskure kan være med til at spare på strømmen på byggepladsen, hvilket er et af udgivelsens mange lettilgængelige anbefalinger. Foto: Jonathan Weimar
Initiativer som at sætte solceller på byggepladsskure kan være med til at spare på strømmen på byggepladsen, hvilket er et af udgivelsens mange lettilgængelige anbefalinger. Foto: Jonathan Weimar

‘Bæredygtighedstiltag – de lavthængende frugter’ hedder en ny digital udgivelse om forholdsvist let tilgængelige bæredygtighedstiltag i byggeriet, som i dag ser dagens lys. Afsender er Værdibyg, der med flere af byggeriets toneangivende organisationer i ryggen, tager fat i problemerne og udfordringerne i byggeriet.

Udgivelsen indeholder både lavthængende bæredygtighedstiltag målrettet bygherren, rådgiveren og entreprenøren. Projektledere i bygherreorganisationer, som ønsker en gnidningsfri implementering af bæredygtighedstiltag i byggeprojekter, får otte gode råd, mens rådgivere og entreprenører får hver tre.

Eksempelvis bliver entreprenører anbefalet selv kan tage initiativ til at reducere elforbruget på byggepladsen, spare på ressourcerne ved f.eks. at øge genbrug, genanvendelse og gensalg af materialer, minimere brugen af midlertidige konstruktioner, og genanvend dem, der laves, sætte vinduer og døre hurtigt i m.v.

Læs også: Brug LCA-beregninger aktivt – ny vejledning guider dig

Desuden bør entreprenøren sørge for at holde styr på og sortere affaldet, gøre det nemt at affaldssortere og ikke mindst at anspore til en adfærd på byggepladsen, så alle medarbejdere ser affald som er en ressource.

Læs alle bæredygtighedstiltagene her.

Konkrete eksempler

Fælles for mange af eksemplerne i udgivelsen er, at det er tiltag, der kan indføres af den enkelte aktør og altså ikke forudsætter, at der er stillet store og detaljerede krav til bæredygtighed i byggeprojektet.

Der er brug for konkrete, håndterbare tiltag i en byggebranche, der gerne vil mere bæredygtighed, men som ofte finder det svært at gennemføre i praksis, mener projektchef i Værdibyg, Nina Koch-Ørvad.
Der er brug for konkrete, håndterbare tiltag i en byggebranche, der gerne vil mere bæredygtighed, men som ofte finder det svært at gennemføre i praksis, mener projektchef i Værdibyg, Nina Koch-Ørvad.

– Mange af byggeriets praktikere efterspørger konkrete eksempler på små, ‘nemme’ bæredygtighedstiltag i byggeprojekter. Tiltag, der måske ikke er absolut bæredygtige, men som kan gennemføres uden de store armbevægelser. Det er vigtigt for at få sat en bevægelse i gang – ikke mindst hos de små og mellemstore virksomheder i byggeriet, som sjældent har muligheder for de helt store armbevægelser i deres projekter, udtaler projektchef i Værdibyg, Nina Koch-Ørvad, som har stået i spidsen for den nye udgivelse.

Otte strategiske tiltag

Udover de mere praktiske og konkrete tiltag, der kan sættes hurtigt i gang, indeholder udgivelsen også otte tiltag, som kan gennemføres på strategisk niveau. F.eks. kan virksomhederne sørge for at indsætte bæredygtighedsansvarlige på alle projekter, opbygge en kultur der accepterer fejl og søger ny viden, skabe en struktur for afprøvninger, vidensdele og kigge indad i organisationen og f.eks. flyve mindre, indkøbe anderledes eller reducere energiforbrug både på hovedkontoret og byggepladserne.

Læs også: Gode erfaringer skal give mere genbrug i byggeriet

– De strategiske tiltag er vigtige at have med her, fordi vi ofte hører, at praktikere er udfordret af deres virksomheds strategiske fokus – eller mangel på samme. Hvis ikke virksomheden understøtter, at dens medarbejdere kan arbejde med bæredygtighed i byggeprojekterne, så er det rigtig svært at få gennemført noget i praksis. Og det gælder både hos bygherrer, rådgivere og entreprenører, forklarer Nina Koch-Ørvad.

Udgivelsen er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond.

Relateret indhold