Cirkulært byggeri slår lineært inden 2030

Optimismen er mærkbar hos en række førende aktører inden for cirkulært byggeri og digitalisering, som netop har fået en stor investering hjem.
Genanvendelse af byggematerialer bliver rentabelt på sigt. Pressefoto.
Genanvendelse af byggematerialer bliver rentabelt på sigt. Pressefoto.

Om Cirklebank

  • Circle Bank er et Grand Solution projekt, der har til formål at samle byggeriets aktører om en fælles, digital platform, der samler og integrerer ny viden indenfor blandt andet scanning, nedrivning, materialehåndtering og arkitektonisk design.
  • Circle Bank har som ambition at skabe et en markedsplatform, der understøtter cirkulært byggeri i Danmark såvel som internationalt.
  • Projektet er støttet af Innovationsfonden og Realdania gennem et samarbejde der har til formål at støtte forsknings- og udviklingsprojekter til bygge- og anlægssektorens omstilling til cirkulær ressourceøkonomi.

Circle Bank, der er et treårigt projekt under Grand Solutions, har et erklæret mål at skabe en fælles, digital platform, som kan accelerere cirkulært byggeri.

Med et samlet budget på over 20 millioner kroner og en investering på 12,6 millioner fra Innovationsfonden og Realdania har konsortiet taget hul på den treårige rejse, der skal støtte byggeriets aktører i omstillingen til en konkurrencedygtig cirkulær økonomi.

Med Circle Bank optimerer vi på alle led i værdikæden og nedbringer omkostningerne ved at bygge cirkulært

Jens Hørby Jensen, ejer af Jensen Gruppen

– Vi har brug for et redskab, der kan sikre, at vi træffer beslutninger om cirkulært byggeri på et oplyst grundlag, og dermed sikrer, at vores ambition om at gennemføre så bæredygtige byggerier som muligt kan opfyldes, udtaler Robert Nellemann fra Danica Ejendomsselskab, som er en af partnerne i projektet og en af landets største, private bygherrer.

Han bakkes op af Flemming Rafn fra tegnestuen Tredje Natur, som også deltager i det ambitiøse projekt.

– I dag er det vanskeligt at genanvende byggematerialer i storskala, fordi vi ikke har styr på, hvor materialerne befinder sig, hvilken stand de er i, og hvad vi må bruge dem til, supplerer Flemming Rafn.

Og det kræver nye løsninger, også hvis man spørger Jesper Kort Andersen, Projektchef i Lejerbo, som tilføjer.

– Byggeriet står i dag med et stort behov for nye løsninger, der kan skubbe branchen i en mere grøn og bæredygtig retning. Brugte byggematerialer spiller her en central rolle, og derfor er det vigtigt, at vi udvikler nye værktøjer, der kan effektivisere processerne og bidrage til at højne kvaliteten af byggeriet.

En del af løsningen

Byggeriet står samlet set for næsten 40 procent af den globale CO2-udledning, mens produktion, transport samt nedrivning og håndtering af affald i byggesektoren udgør 11 procent af den globale udledning af klimagasser. Det er denne del af byggeriets fodaftryk, som projektet Circle Bank har fokus på.

Udover CO2-udledningen er byggeriet også storforbruger af jomfruelige materialer, der fremstilles af knappe ressourcer. Ved at genbruge eksisterende byggematerialer, er projektet også med til at sikre et lavere træk på klodens ressourcer. Samtidig har projektet en ambition om at være med til at nedbringe mængden af affald i byggesektoren, der ellers forventes at stige til mere end 2,2 milliarder ton på globalt plan frem mod 2025.

Lineært byggeri er billigst – endnu

Fra Teknologisk Institut, hvor Katrine Hauge Smith er projektleder på det stort anlagte projekt, er meldingen, at det i dag ofte er både billigere og nemmere at bygge med jomfruelige materialer, men det vil ikke komme til at fortsætte.

– I takt med, at der indføres krav og målsætninger om at nedbringe CO2-udledning, som vi for eksempel netop har set det med den nye politiske aftale om bæredygtigt byggeri, hvor også ressourceforbruget fra byggeriet er i fokus, så er det blot et spørgsmål om tid, før den cirkulære økonomi bliver konkurrencedygtig. Med de nye krav til håndtering af byggeaffald som branchen også bliver mødt med, så bliver det afgørende at kunne benytte genanvendte materialer i byggeriet, understreger Katrine Hauge Smith, som ser frem til at kunne hjælpe byggeriets aktører med den nødvendige, cirkulære omstilling.

Afsæt i erfaringer

Målet i Circle Bank projektet er at bygge videre på de gode erfaringer og mange interessante eksperimenter omkring cirkulært byggeri, der har set dagens lys gennem det seneste årti. Ved at supplere med ny forskning og integrere med eksisterende redskaber og processer i branchen, vil konsortiet bag Circle Bank bygge en digital platform, der skal være den cirkulære byggebranches foretrukne samarbejdsplatform.

– Med Circle Bank samler vi fremover tilgængelig viden om cirkulært byggeri i ét digitalt beslutningsstøtteredskab, hvor vi samtidig kan spore og handle materialerne, fortæller Thomas Fabian Delman, direktør for virksomheden CB Nordic, der skal udvikle og drive den nye digitale platform.

Jens Hørby Jensen, ejer af Jensen Gruppen og bestyrelsesformand i CB Nordic supplerer.

– Med Circle Bank optimerer vi på alle led i værdikæden og nedbringer omkostningerne ved at bygge cirkulært.

Når faldende omkostninger i det cirkulære byggeri møder de stigende omkostninger for lineært byggeri, forventer konsortiet bag Circle Bank, at byggebranchen vil ændre kurs i en mere bæredygtig retning.

– Vi håber, at hele branchen vil bakke op om projektet. Det kræver en målrettet indsats og en fælles platform, hvis vi skal opfylde byggeriets andel af Paris-aftalen, slutter Lene Brix, der er formand for projektets styregruppe.

Relateret indhold