Bygningsstyrelsen styrker fokus på bygningsdriften

De seneste fem år har performancetests vundet større indpas i statens byggerier, hvilket betyder, at Bygningsstyrelsen i højere grad kan overdrage mere velfungerende bygninger til sine kunder.
Politiskolen i Vejle er et af de steder, hvor Bygningsstyrelsen har anvendt performance-tests. Visualisering: ERIK arkitekter og Bygningsstyrelsen.
Politiskolen i Vejle er et af de steder, hvor Bygningsstyrelsen har anvendt performance-tests. Visualisering: ERIK arkitekter og Bygningsstyrelsen.

Når man står med et nøglefærdigt byggeri, ses det ofte, at energiforbruget overstiger det forventede. Det kan medføre store gener for brugerne, som oplever en bygning, der ikke fungerer, og et indeklima, der ikke har den kvalitet, der er forudsat.

Bygningsstyrelsen har derfor siden 2015 udviklet performancetests af tekniske anlæg. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Og nu er to nye kommet til. Det drejer sig om “Hydraulisk balance for køl”, og “Bygningsakustiske målinger”.

Performancetesten tvinger rådgiver til at være mere på banen og sikrer sammenhæng i projektet

Per Møller Mathiesen, Norconsult

Bygningsstyrelsen bruger nu i alt 21 forskellige performancetests til at sikre kvaliteten i byggeriet. Metoderne varrierer, men indeholder typisk præcise verifikationer, som bliver gennemført ved løbende milepæle i udførelsesfasen, hvilket giver bedre projektstyring.

Og de udførende ser positivt på brugen af performancetest. Jan Lund Meinhardt, specialist i el hos MOE A/S, har været involveret på byggeriet af bygningen DIAS til Syddansk Universitet i Odense.

– Performancetests er et hjælpeværktøj for alle. De sætter et klart, fælles mål og dokumenterer det veludførte arbejde. Der vil altid være behov for mindre justeringer tilpasset brugerne, og her hjælper dokumentationen fra performancetestene også, fordi de er målrettet til, at driften og brugerne får værdi af det, siger han og bakkes op af en anden rådgiver. Per Møller Mathiesen, civilingeniør og seniorkonsulent hos Norconsult A/S. Han har været rådgiver på byggeriet af den nye politiskole i Vejle.

– Performancetesten tvinger rådgiver til at være mere på banen og sikrer sammenhæng i projektet. Man kan fange nogle graverende fejl, før konsekvensen er for stor. Sammenhængen kan man først se, når testen er lavet, så derfor giver det god mening at lave testene løbende ved milepæle. Vi får ganske enkelt et bedre produkt, når vi bruger performancetests.

Metoden benytter også økonomiske incitamenter for entreprenørerne, da en godkendt verifikation betyder, at en procentdel af entreprisesummen kan udbetales.

Relateret indhold