Byggebranchen mangler konkrete, bæredygtige målsætninger

Der mangler konkrete mål for en reduktion af byggebranchens CO2-udslip, viser en undersøgelse fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, der spår, at branchen får travlt med at leve op til de kommende LCA- og CO2-krav.
Det er første gang, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar gennemfører en medlemsundersøgelse baseret på foreningens Charter for Samfundsansvar. Undersøgelsen anno 2022 vil fremadrettet fungere som benchmark for en årlig undersøgelse. Illustration: Undersøgelsens forside
Det er første gang, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar gennemfører en medlemsundersøgelse baseret på foreningens Charter for Samfundsansvar. Undersøgelsen anno 2022 vil fremadrettet fungere som benchmark for en årlig undersøgelse. Illustration: Undersøgelsens forside

En ny medlemsundersøgelse fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) viser, at 53 % af de adspurgte virksomheder ikke har sat sig konkrete reduktionsmål for deres virksomheds CO2-udslip, mens 34 % endnu ikke har en politik for diversitet og ligestilling.

Mange virksomheder får derfor travlt, hvis de skal leve op til nye krav og standarder – bl.a. de krav der stilles til LCA-analyser allerede fra januar. Det giver anledning til bekymring, lyder det fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

– Hele branchen står overfor en stor omvæltning, når der i januar 2023 vil træde nye regler i kraft omkring krav til LCA-analyser på alt nybyggeri og konkrete CO2-krav til nybyggeri over 1.000 kvm. Herudover vil indfasningen af flere krav fra EU’s Green Deal, herunder bl.a. EU-Taksonomien, have fokus på den økonomiske, grønne og sociale del af byggeriets produktion – både i Danmark og gennem leverandørkæder i udlandet. Her vil man blive bedømt ud fra sin evne til at bidrage til en bæredygtig udvikling og reelle fremskridt, der kan dokumenteres. Man skal altså være i stand til at svare på, hvad man konkret gør for at nedbringe sit klimaaftryk på en systematisk måde, siger sekretariatschef Christina Schultz.

Hun tilføjer:

– Så byggebranchen har travlt, hvis man vil være på forkant, når den nye lovgivning træder i kraft. Der er også mange fordele at hente ved at blive mere konkret og målbar i sin bæredygtighedsstrategi, også på den sociale og økonomiske dagsorden. F.eks. kan man gøre sin virksomhed mere attraktiv over for investorer og for brugere af byggeriet, som også i stigende grad har fokus på bæredygtighed. Så en klar opfordring til at udarbejde bæredygtighedsstrategier med konkrete mål, lyder Christina Schultz’ opfordring.

Behov for klarere målsætninger

Undersøgelsen, som tager temperaturen på implementering af foreningens ‘Charter for samfundsansvar’, viser til den positive side, at 65 % af de adspurgte virksomheder har en strategi for bæredygtighed. Og at 75 % har direkte erfaringer med DGNB (hvortil kravene også skærpes), 46 % har arbejdet eller arbejder med Svanemærket, mens 40 % har erfaringer med cirkulære byggeprincipper.

– Det er positivt at se, at så mange af vores medlemmer har en strategi for bæredygtighed. Vores medlemmer er frontløberne inden for den bæredygtige udvikling i branchen, og de har et højt ambitionsniveau, men vi kan også se, at der er behov for at udvikle klarere målsætninger for branchen, så vi ved, hvad vi sigter efter, siger Christina Schultz.

Der er altså både negative og positive tendenser i medlemsundersøgelsen, som er besvaret af 55 virksomheder ud af de i alt 115 medlemmer i FBSA. Især er det bygherrer, rådgivere og entreprenører, der har besvaret spørgeskemaet, som fremadrettet vil fungere som benchmark for en årlig undersøgelse af FBSA’s Charter for Samfundsansvar; en fælles hensigtserklæring, som alle medlemmer skriver under på ved indmeldelse i foreningen.

Andre interessante besvarelser at tage med sig fra undersøgelsen er bl.a. at:

– Kun 28 % af de adspurgte stiller krav til samarbejdspartnere om sikre og sunde arbejdsforhold i udlandet. Her svarer hele 7 virksomheder, at de ikke stiller krav overhovedet. Hverken i Danmark eller ved indkøb fra udlandet.

– 59 % stiller ikke krav om diversitet til samarbejdspartnere og leverandører. 28 % ved ikke, om virksomheden stiller krav.

– 58 % har ingen politik på diversitetsområdet eller ved ikke om virksomheden har.

– 26 % udpeger ikke løbende virksomhedens væsentlige negative miljø- og klimapåvirkninger.

– 46 % af de adspurgte har ikke en whistleblowerordning.

– 48 % stiller ikke krav til samarbejdspartnere om at overholde charterets principper.

– Virksomhederne har offensive indsatser på følgende områder:

Minimere energiforbrug: 88 %

Indkøb af bæredygtige materialer: 72 %

Minimere byggeaffald: 65 %

Minimere brug af kemikalier og farlige stoffer: 60 %

Minimere vandforbrug: 56

Beskytte og styrke biodiversiteten: 49 %

Nedbringe støj og vibrationer: 47%

Minimere luftforurening: 39 %

Håndtering af spildevand: 35 %

Andet: 9 %

Ved ikke: 2 %

– 58 % af de adspurgte laver rapporteringer indenfor CSR, bæredygtighed eller lignende. 33 % gør ikke, 9 % ved ikke. Her er det interessant, at virksomheder med 10-50 medarbejdere er den største kategori af ja-sigere til trods for, at denne type virksomheder ikke er forpligtede til at afrapportere. Virksomheder med 0-10 medarbejdere rapporterer ofte ikke.

Relateret indhold