Plads til mange flere byggerier i Aarhus

Danmarks næststørste by skal have plads til mange flere beboere og arbejdspladser, men ifølge politikerne bør byen ikke vokse i omfang.
Væksten i boliger skal i de kommende mange år hovedsageligt placeres inden for de eksisterende byområder - her Aarhus Ø. Foto: Torben Jastram.
Væksten i boliger skal i de kommende mange år hovedsageligt placeres inden for de eksisterende byområder - her Aarhus Ø. Foto: Torben Jastram.

Strategiplanen ‘Klog vækst frem mod 2050’ lægger op til at gøre Aarhus markant tættere frem for større i udbredelsen. Der skal være plads til 450.000 aarhusianere og 250.000 arbejdspladser i 2050, uden at byen vokser væsentligt i areal.

Den større tæthed skal være med til at skabe bedre kvalitet i byen med flere tilbud til borgerne lige rundt om hjørnet og beskyttelse af værdierne i de grønne kiler og det åbne land. Fremtidens byvækst skal primært koncentreres om letbanen og andre kollektive transportformer, så det samlede transportarbejde løses smartere. Strategien betyder samtidig, at byrådet i højere grad vil styre byens udvikling, så den bliver mere sammenhængende, så byen kommer i en bedre social balance og så der skabes bedre rammer for aarhusianernes liv.

Vi skal geare Aarhus til at være storby. Det kræver, at vi som politikere tager et større ansvar for at indrette byen på en klog måde.

Rådmand Kristian Würtz Teknik og Miljø

Geares til at vokse

– Vi skal geare Aarhus til at være storby. Det kræver, at vi som politikere tager et større ansvar for at indrette byen på en klog måde, der vil gøre det endnu bedre at bo i Aarhus. Det handler både om at skabe gode og inkluderende byområder, gøre byen mere intens og sørge for, at fremtidens aarhusianere kan komme lettere rundt i byen og lettere få deres dagligdag til at hænge sammen, siger rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz.

Byrådets politikere har deltaget i forarbejdet til den ny strategi for byens udvikling. Derfor har det været muligt at gøre den meget konkret og ambitiøs.

Liv og mangfoldighed

Planstrategien lægger op til mere end 50 konkrete handlinger og anvisninger til den kommende kommuneplan.

Foruden flere boliger og arbejdspladser i ‘den sammenhængende by’ skal de fritliggende bysamfund i kommunen gøres mere mangfoldige, have flere boligtyper og mere liv omkring torve, centre og stationer. Strategien lægger også op til, at nye byudviklingsprojekter i højere grad end i dag skal udvikles i et samarbejde mellem borgere, udviklere og kommunen, så byggerierne giver et positivt bidrag til den særlige byidentitet og bykvalitet i det enkelte området.

Relateret indhold