Nyuddannede arkitekter slår internationale navne i arkitektskole-konkurrence

Den nyetablerede tegnestue Vargo Nielsen Palle med tre nyuddannede i spidsen skal tegne den nye arkitektskole i Aarhus. Tegnestuen vandt det store projekt foran internationale og anerkendte tegnestuer.
Den nye arkitektskole i Aarhus er budgetteret til i alt 261 millioner kroner og skal tegnes af den nye tegnestue Vargo Nielsen Palle. Visualisering: Vargo Nielsen Palle og ADEPT.
Den nye arkitektskole i Aarhus er budgetteret til i alt 261 millioner kroner og skal tegnes af den nye tegnestue Vargo Nielsen Palle. Visualisering: Vargo Nielsen Palle og ADEPT.

Om den nye arkitektskole i Aarhus

  • Bygningsstyrelsen er bygherre og ejer, og Arkitektskolen Aarhus er lejer og slutbruger af det kommende byggeri.
  • Realdania har støttet ide- og projektkonkurrencen med 3,3 millioner kr.
  • Dommerkomiteen bestod af formand for komiteen og vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup, kontorchef i Bygningsstyrelsen Martin Lose, bestyrelsesformand for Arkitektskolen Aarhus Ingelise Bogason, rektor for Arkitektskolen Aarhus Torben Nielsen, projektchef i Realdania Lars Autrup og som fagdommere arkitekterne Jens Thomas Arnfred og Reiulf Ramstad (Norge) samt ingeniør Frank Jensen.
  • Blandt dommerkomiteens rådgivere var repræsentanter for Aarhus Kommune – direktør for Teknik og Miljø, Erik Jespersen og stadsarkitekt Stephen Willacy.

Det er en enig dommerkomité, der netop har peget på den nyetablerede tegnestue Vargo Nielsen Palle med tre nyuddannede i spidsen som vinder af projektkonkurrencen om at tegne en ny arkitektskoe i Aarhus. Tegnestuen løber med opgaven foran både etablerede og internationalt anerkendte tegnestuer.

– Det er et stærkt projekt, som væver sig sammen med sine omgivelser, ådalen, byen og de omkringliggende naboer i området. Den nye arkitektskole bliver et kulturelt samlingspunkt, der lægger op til samspil og dialog. En åben, pragmatisk, fleksibel struktur, der giver mulighed for løbende forandring og tilpasning til skiftende behov, og med fokus på det liv, der skal udspilles i husets indre. Det bliver en fabrik for arkitektureksperimenter, som lægger op til samarbejde med såvel byen og branchen som med vores naboer. Lige hvad vi har ønsket os, siger rektor for Arkitektskolen Aarhus, Torben Nielsen, der ser frem til at forlade de utidssvarende lokaler i den gamle købmandsgård på Nørreport, som har huset Arkitektskolen Aarhus i mere end 50 år.

Enig dommerkomite

Dommerkomitéen havde mulighed for at udpege op til tre projekter til videre bearbejdning i et forhandlingsforløb, inden den endelige afgørelse blev truffet. En enig dommerkomité fandt imidlertid Vargo Nielsen Palles projekt så overbevisende, at de valgte kun at invitere dem til forhandling. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Adept, Rolvung & Brøndsted Arkitekter, Tri-Consult og Steensen Varming.

Vinderprojektet fanger skalamæssigt Carl Blochs Gade og disponerer de mange funktioner som en by i byen, hvor visuel kontakt mellem skolens forskelligartede brugere skal indbyde til samarbejde og gensidig inspiration. Bygningsstrukturen aftager i højde ind mod et centralt byrum, der åbner skolen mod byen og de omkringliggende institutioner.

Unge muligheder

I alt seks firmaer deltog i projektkonkurrencen. Tre blev prækvalificeret på baggrund af deres erfaring, mens tre andre blev udvalgt på baggrund af en åben idékonkurrence, hvor 230 deltagere fra hele verden indsendte deres forslag til den ny skole. Det todelte konkurrenceforløb skulle netop give unge uprøvede kræfter mulighed for at byde ind.

– I dag bygger de fleste projektkonkurrencer udelukkende på prækvalifikation, hvilket betyder, at kun etablerede firmaer, der har en lang række byggerier at henvise til, kommer i betragtning. Det gjorde den her konkurrenceform op med, og resultatet viser, at det er lykkedes til fulde, siger den norske arkitekt Reiulf Ramstad, der sammen med arkitekt Jens Thomas Arnfred var fagdommer i både idé- og projektkonkurrencen.

Skåret ind til benet

Også vicedirektør i Bygningsstyrelsen, Signe Primdal Lyndrup, der var formand for dommerkomiteen, er tilfreds med konkurrenceforløbet.

– Rammerne og økonomien for den nye arkitektskole er beskedne, hvilket har tvunget os og skolen til at tænke os godt om og prioritere de rigtige steder fra start. Forløbet med en indledende idékonkurrence har gjort os i stand til at udforme et konkurrenceprogram, som har bidraget til, at vi nu står med et robust vinderprojekt, hvor koncept og idé er skåret ind til benet. Vi har været heldige at finde en vinder, som så dygtigt – men også lavmælt og ydmygt – har læst, forstået og besvaret opgaven. Arkitektur, funktionalitet og økonomi har været sammenhængende kriterier under bedømmelsen, og det glæder os, at vi har med en vinder at gøre, der har forstået ånden i budgettet uden at lade det gå ud over iderigdommen. Det giver os en tro på, at de til fulde kan løfte opgaven og realisere projektet, siger Signe Primdal Lyndrup.

261 mio. kr.

Bygningsstyrelsen forventer at indgå kontrakt med rådgiverteamet bag projektet umiddelbart efter offentliggørelsen. Projektet vil herefter blive bearbejdet og detaljeret gennem dialog med arkitektskolens studerende og ansatte, inden det i efteråret forventes udbudt i totalentreprise. Det vindende rådgiverteam skal i samarbejde med den valgte totalentreprenør projektere og bringe projektet i mål.

Det forventes, at den nye arkitektskole kan indvies i 2020. Den bliver på cirka 13.000 kvm og er budgetteret til i alt 261 millioner kroner.

Vargo Nielsen Palle består af Brian Vargo, Jonas Snedevind Nielsen og Mathias Palle, som efter at have vundet idékonkurrencen i foråret 2016 etablerede deres egen tegnestue. De holder i øjeblikket til hos Adept i København.

ALL, BIG, EGA, Lacaton & Vassal og Bessards’ Studio samt Sanaa var de øvrige deltagere i projektkonkurrencen.

Vargo Nielsen Palle består af Brian Vargo, Jonas Snedevind Nielsen og Mathias Palle, som efter at have vundet idékonkurrencen i foråret 2016 etablerede deres egen tegnestue. De holder i øjeblikket til hos Adept i København. Foto: Vargo Nielsen Palle.
Vargo Nielsen Palle består af Brian Vargo, Jonas Snedevind Nielsen og Mathias Palle, som efter at have vundet idékonkurrencen i foråret 2016 etablerede deres egen tegnestue. De holder i øjeblikket til hos Adept i København. Foto: Vargo Nielsen Palle.
Visualisering: Vargo Nielsen Palle og ADEPT.
Visualisering: Vargo Nielsen Palle og ADEPT.
Visualisering: Vargo Nielsen Palle og ADEPT.
Visualisering: Vargo Nielsen Palle og ADEPT.
Visualisering: Vargo Nielsen Palle og ADEPT.
Visualisering: Vargo Nielsen Palle og ADEPT.
Visualisering: Vargo Nielsen Palle og ADEPT.
Visualisering: Vargo Nielsen Palle og ADEPT.

Relateret indhold