Nu genopstår de helende haver på Bispebjerg Hospital

De over 100 år gamle, fredede patienthaver på Bispebjerg Hospital skal omformes og genopstå som de helende oaser, de oprindeligt var tænkt som. Arbejdet går i gang nu.
Hele området bindes bedre sammen med opgraderede stisystemer og nye belægninger i fx gule tegl, der skal sikre tilgængeligheden for eksempelvis kørestolsbrugere. Illustration: Erik Brandt Dam Arkitekter.
Hele området bindes bedre sammen med opgraderede stisystemer og nye belægninger i fx gule tegl, der skal sikre tilgængeligheden for eksempelvis kørestolsbrugere. Illustration: Erik Brandt Dam Arkitekter.

Om projektet

  • Bispebjerg Hospitals fredede haveanlæg skal renoveres og revitaliseres.
  • De fredede haver skal gøres mere tilgængelige og fungere som helende haver. A.P. Møller Fonden har doneret 33,8 millioner kroner til projektet.
  • Erik Brandt Dam Arkitekter og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter vandt konkurrencen i 2018.
  • Klimatilpasning og skybrudssikring er også en del af løsningen.
  • Landskabsentreprisen skal udføres af Malmos A/S.
  • Anlægsarbejdet går i gang i løbet af sommeren 2020.
  • Projektet forventes færdigt i 2021.
  • Haverenoveringen er en del af projektet Nyt Hospital Bispebjerg.

Smukke magnolietræer i blomst, små helende haverum til eftertanke og svære samtaler, spadsereture på nyanlagte stier. Det er blot nogle af de ting, som patienter, pårørende og ansatte kan se frem til at opleve på Bispebjerg Hospital om ganske år.

I løbet af sommeren rykker de første maskiner ind, der skal bane vejen for en transformation af de fredede patienthaver på det historiske hospital.

– Bispebjerg har en lang og stolt tradition med at integrere arkitektur og havekunst med behandling og heling. Med dette projekt genskaber vi mange af de unikke kvaliteter og tanker i de oprindelige planer – samtidig med at vi fører haverne up to date, siger Anne Jastrup, hospitalsdirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

– Med byggeriet af det nye hospital og renoveringen af haverne går vi nogle spændende og udfordrende år i møde. Men jeg glæder mig meget til, at vi med de nye helende haver kan tilbyde vores patienter og pårørende nogle endnu bedre rammer omkring deres behandling, siger hun.

Projektet tager udgangspunkt i den oprindelige havearkitekt Edward Glæsels visioner. Tegning: Situationsplan, Martin Nyrop og Edward Glæsel, 1907. Det Kgl. Bibliotek - Danmarks Kunstbibliotek, Samlingen af Arkitekturtegninger.
Projektet tager udgangspunkt i den oprindelige havearkitekt Edward Glæsels visioner. Tegning: Situationsplan, Martin Nyrop og Edward Glæsel, 1907. Det Kgl. Bibliotek – Danmarks Kunstbibliotek, Samlingen af Arkitekturtegninger.

Sengene ud i haven

Haverne har i over hundrede år været en del af hospitalets særkende. Over tiden er de dog blevet ændret en del, og meget af den oprindelige beplantning er blevet udskiftet med anden flora eller græsarealer. Mange af haverne er også svært tilgængelige for patienter i for eksempel kørestol, og det skal der laves om på.

Det skal for eksempel være muligt for palliative patienter, der er indlagt i den sidste del af livet, at komme ud i haven i deres senge. Det skal niveaufri adgang til haverne og nye belægninger sørge for.

Hele området bindes bedre sammen med opgraderede stisystemer og nye ind- og udgange til haverne, der inviterer besøgende til ophold under de smukke gamle træer. En del af opgaven er også at sikre haver og veje mod skybrud i fremtiden.

Tro mod de oprindelige visioner

I 2018 vandt Erik Brandt Dam Arkitekter og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter konkurrencen om at renovere og revitalisere haverne. Deres vinderprojekt bygger videre på den oprindelige havearkitekt Edward Glæsels visioner og hylder den unikke kulturarv. Samtidig skal haverne fornys og åbnes for omverdenen.

– Det har fra starten været en vigtig målsætning at gøre haverne mere tilgængelige for alle. Det betyder også, at tingene skal være visuelt tilgængelige, så man bliver inviteret til at gå ind i de nye haverum. I forhold til Glæsel, genindfører vi nogle af de oprindelige elementer og trækker andre fra, som ikke var med i de oprindelige planer, siger arkitekt Erik Brandt Dam, der er ansvarlig for projekteringen af haverne.

Et af de elementer, der “trækkes fra”, er de japanske kirsebærtræer, der siden firserne har flankeret det centrale trappeanlæg på hospitalet. For at skabe en bedre helhedsoplevelse fjernes de fra det historiske område. De erstattes af magnolietræer, og der plantes nye kirsebærtræer omkring det nye akuthospital, der bliver bygget på hospitalets nordlige område. Besøgende og medarbejdere kan også glæde sig over et rigt blomsterflor på hele området, da der plantes nye staudebede, der blomstrer over meget længere perioder end i dag.

Anlægsarbejdet går i gang i sommeren 2020. I 2021 vil patienter, pårørende, medarbejdere og andre besøgende til hospitalet kunne nyde de revitaliserede, helende haver på Bispebjerg Hospital.

Relateret indhold