Lokalplan vedtaget for nyt bykvarter i Nordhavn

I sidste uge vedtog Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune lokalplanen for Sundmolen, der ligger umiddelbart nord for Århusgadekvarteret i Københavns Nordhavn.
Sundmolen er fingeren her i midten, der ender i en spids mole ud i havneløbet. Foto fra maj 2014: Ole Malling.
Sundmolen er fingeren her i midten, der ender i en spids mole ud i havneløbet. Foto fra maj 2014: Ole Malling.

Hidtil har udviklingen i Indre Nordhavn primært koncentreret sig om Århusgadekvarteret, men nu begynder udviklingen af den næste holm, Sundmolen.

Sundmolen ligger centralt i Indre Nordhavn, midt imellem Århusgadekvarteret og Levantkaj. Ifølge den nye lokalplan bliver Sundmolen et blandet bykvarter med et tydeligt grønt præg og en særlig arkitektonisk karakter, hvor kvarterets beboere og virksomheder vil nyde godt af at være tæt på byen, de kommende metrostationer og vandet samtidig med, at kvarteret får en rolig og intim atmosfære.

Områderne supplerer hinanden. Det er en rigtig god masterplan, der er skabt for Sundmolen.

Adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen By & Havn

– Man kommer tydeligt til at mærke, at de enkelte kvarterer i Indre Nordhavn får forskellige identiteter. Sundmolen bliver mere grøn end Århusgadekvarteret, hvor der for eksempel kommer flere butikker i kraft af den detailhandelsaftale, vi netop har indgået. Områderne supplerer hinanden. Det er en rigtig god masterplan, der er skabt for Sundmolen. Der er på forhånd stor interesse fra investorerne for at være med til at udvikle området, og det forstår jeg godt med Sundmolens eminente beliggenhed. Tænk at ingen beboer eller medarbejder på Sundmolen får mere end 60 meter til kajkanten, siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

Haverne er fælles gårdrum

Pakhusene og de nye bebyggelser mødes omkring et sammenhængende forløb af grønne rum, kaldet Haverne, der løber midt igennem Sundmolen.

Haverne er sundmolens fælles grønne arealer, hvor medarbejdere og de kommende beboere kan mødes i det fri. Haverne kan ses som et langstrakt fælles gårdrum, som er godt beskyttet mod vind og danner rammen om hverdagens fælles rekreation på Sundmolen.

Udvikles i to etaper

I praksis kommer udviklingen af Sundmolen til at finde sted i to faser. På den sydlige del af holmen, som vender over mod Århusgadekvarteret, kan udviklingen sættes i gang med det samme. Den nordlige del kan først bebygges, når containerterminalen flyttes til Oceankaj. Dette sker tidligst efter 2019 og sker netop for at give plads til byudviklingen i Indre Nordhavn.

Allerede i marts 2014 indgik By & Havn den første aftale om grundsalg på Sundmolen – selvfølgelig betinget af den nu godkendte lokalplan for området. Køberen var et konsortium bestående af CASA A/S og CapMan Nordic Real Estate, og aftalen omfatter et byggefelt samt en option på to øvrige byggefelter – i alt op til 20.000 etagemeter boliger svarende til 15procnet af den samlede byggeret på Sundmolens 130.000 etagemeter.

Arkitema tegner projektet til det første byggefelt, der kommer til at rumme boliger fra ca. 50-130 kvadratmeter beliggende på Sundkaj på Sundmolens solrige sydside.

Der har allerede været stor investorinteresse for de to byggefelter, som desuden er til salg i første etape af udviklingen af Sundmolen, og det forventes at der snart kan indgås salgsaftaler for grundene.

Se aktuelle 360-graders foto fra By & Havns webcam på Sundmolen.

Relateret indhold