Danskere står bag design af norsk demenslandsby

’Furuset Haveby’ i Oslo står nu færdig som et svar på, hvordan fremtidens voksende gruppe af demente kan bo og leve.
En mand går nedad en gang, med grå gulve og vægge.
Det 11.500 m2 store projekt er et eksempel på, hvordan omsorgsarkitektur kan understøtte værdien af den pleje og omsorg, som samfundet investerer i. Foto: Adam Mørk.

Gruppen af ældre, der rammes af demens, er stigende – ikke kun i Danmark, men på verdensplan.

Derfor er der behov for at gentænke omsorgsbyggeriet, og det har man gjort i Oslo med Furuset Haveby, som danske Nord Architects har designet sammen med 3RW arkitekter.

– De demografiske forandringer, vi står overfor, kræver at vi innoverer og videreudvikler vores pleje- og sundhedstilbud. Med Furuset Haveby har vi designet specifikt til ældre demente med ønsket om at give dem et plejehjem, der minder mere om et hjem og et lokalsamfund end en institution, og hvor hverdagen bliver forbedret gennem arkitekturen både for beboere, pårørende, personale og sundhedsaktører, siger Johannes Molander Pedersen, partner i Nord Architects.

Demenslandsbyen tilbyder rammer, der minder mere om et hjem og et landsbysamfund end en institution. Foto: Adam Mørk.

Demenslandsbyen, hvor de 112 beboere frit kan bevæge sig rundt i trygge omgivelser, er formet ud fra principper om demensvenlig indretning med materiale- og farvekoncepter, der understreger et hjemligt miljø med god orientering.

Materialer, overflader, dagslys og akustik er valgt ud fra en balance mellem æstetisk udtryk, sanselige kvaliteter, wayfinding, miljøvenlighed og driftsmæssige fordele.

Med stor rumlig variation og mange forbindelser mellem ude og inde får beboerne mulighed for selv at vælge graden af social kontakt og fællesskaber alt efter mestringsevne.

Ligeledes er bebyggelsen samlet omkring en landsbygade, hvor der ligger frisør, restaurant, bibliotek, kulturhus, drivhus, aktivitetsrum og træningsrum, og hvor mennesker indefra som udefra kan mødes i nye fællesskaber.

Materialer, overflader, dagslys og akustik er valgt ud fra en balance mellem æstetisk udtryk og sanselige kvaliteter. Foto: Adam Mørk.

Det grønne og sanselige udendørsmiljø er prioriteret højt, og bygningerne er placeret i et skrånende landskab, hvormed man har udnyttet stedets terrænforskelle til at etablere en taghave, som sikrer direkte adgang til grønne udearealer for beboerne.

Furuset Haveby er et såkaldt Future Built-projekt. Future Built er et norsk innovationsprogram, som ved at kombinere social bæredygtighed, miljø- og klimamæssige tiltag og arkitektonisk kvalitet vil skabe et udstillingsvindue af innovative og realiserede projekter.

Relateret indhold