Social dumping og topskat er de største udfordringer

Den nye skatteminister står over for store udfordringer, blandt andet at sikre, at udenlandske virksomheder ikke misbruger Udstationeringsdirektivet.
Danske Malermestres direktør Ole Draborg er ikke i tvivl om, at den nye skatteminister Benny Engelbrecht (S) står over for store udfordringer. Pressefoto.
Danske Malermestres direktør Ole Draborg er ikke i tvivl om, at den nye skatteminister Benny Engelbrecht (S) står over for store udfordringer. Pressefoto.

Danske Malermestres direktør Ole Draborg har gennem 15 år haft sæde i Skatterådet, og dermed har han kendt ikke færre end 11 skatteministre, heraf de fem alene i denne regeringsperiode.

Ole Draborg er ikke i tvivl om, at den nye skatteminister Benny Engelbrecht (S) står over for store udfordringer, selv om hans primære rolle er at kradse de penge hjem til statskassen, som andre ministre bruger:

– Set fra bygge- og anlægsbranchens side er topskatten et gevaldigt problem, da stort set alle danske malersvende rammer topskatten. Det skader konkurrencedygtigheden i forhold til udenlandsk arbejdskraft, da høj skat presser lønnen i vejret, siger Ole Draborg, der peger på, at den nye skatteminister også har en stor udfordring i forhold til at sikre, at de udenlandske virksomheder i Danmark betaler skat.

Lang sagsbehandlingstid

– Vi har på fornemmelsen og set mange eksempler på, at virksomheder, der arbejder i Danmark efter Udstationeringsdirektivet, ikke betaler skat i Danmark, men skal betale skatten i deres hjemlande. Men det gør de ikke. Det er en stor udfordring både for Skat i Danmark og de respektive hjemlandes skattemyndigheder. Der skal arbejdes hårdt for at skabe et langt bedre samarbejde, end det er tilfældet i dag. Det er mit indtryk, at når danske myndigheder henvender sig til udenlandske er der en uendelig lang sagsbehandlingstid – hvis de da overhovedet får et svar, siger Ole Draborg til Dagens Byggeri.

Afpresset

Der har også de senere år gentagne gange været rejst stærk kritik af Skats opførsel i forhold til borgere og virksomheder, og Ole Draborg hører ofte om medlemmer hos Danske Malermestres, der “føler sig krænket” i deres kontakt med Skat:

– De føler sig afpresset til at acceptere afgørelser, de dybest set ikke ville have accepteret. Der er stadig et problem, selv om Skat er på rette kurs i forhold til den kultur, der helt givet har eksisteret i Skat, slutter Ole Draborg

Relateret indhold