CTS-brugere skal opkvalificeres

Der er for lille udbytte af branchens store investeringer i bygningsautomatik. Det skal en netop lanceret online community for professionelle CTS-slutbrugere gøre noget ved.
CTS-Forum er udviklet som et lukket, fagligt forum for professionelle slutbrugere af CTS-systemer, der er interesseret i at tilegne sig og dele viden på et højt fagligt niveau.
CTS-Forum er udviklet som et lukket, fagligt forum for professionelle slutbrugere af CTS-systemer, der er interesseret i at tilegne sig og dele viden på et højt fagligt niveau.

Eksperter i byggebranchen taler åbent om, at op imod alarmerende 90 procent af de milliarder, der årligt investeres i bygningsautomatik har alt for lille effekt.

Problemet blev drøftet af branchen på den første nationale CTS-konference, der i efteråret blev afholdt af Trend Control Systems. Et direkte resultat af konferencen er, at Danmarks første online community for professionelle CTS-slutbrugere nu er gået i luften.

Niels Boel, der er formand for Danvaks Bygningsautomationsgruppe og initiativtager til det nye online community – Trend CTS-Forum – siger, at der blandt eksperterne i branchen er enighed om, at bygherrernes driftspersonale er nøglen til at få anlæggene til at præstere bedre.

– Som konferencen tydeligt viste, er der en række udfordringer omkring det at sikre velfungerende anlæg, der fungerer optimalt og dermed leverer de energibesparelser, indeklimaforbedringer og driftsmæssige gevinster, som de teknisk set kan. Slutbrugeren er ofte prisgivet, som situationen er nu. Derfor er en af opgaverne at få opkvalificeret bygherrernes driftspersonale til professionelle CTS-brugere, siger Niels Boel.

Han understreger i den forbindelse, at det er helt afgørende for bygherrerne, at deres driftspersonale ved præcis hvordan anlæggene skal indstilles, hvordan fejl kan lokaliseres, og hvad der i øvrigt skal til for at få systemerne til at performe optimalt – også når anvendelsen af bygningen ændrer sig over tid.

Fri debat

Som medlem af CTS-Forum får slutbrugeren først og fremmest fri adgang til en lang række værktøjer og arrangementer. CTS-Forum indeholder blandt andet en trin-for-trin guide til Design & Planlægning, Drift & Optimering samt Udbygning & Forbedring af CTS-anlæg.

Derudover indeholder det online community både en blog og et debatforum, hvor slutbrugere og eksperter kan komme med synspunkter og gode råd – eller slet og ret debattere relevante emner og holdninger.

På CTS-Forum er det også muligt at tilmelde sig forskellige kurser og online uddannelser samt se relevante instruktionsvideoer og præsentationer.

Uvildigt ekspertpanel

En af de helt nye tiltag, som slutbrugerne af CTS-Forum kan trække på, er et ekspertpanel, der består af nogle af de mest erfarne driftsspecialister i branchen.

– Det er lykkes os at sammensætte et ekspertpanel bestående af blandt andet Christian Drivsholm, energirådgiver hos Teknologisk Institut, Jacob Steen Harbo, projektleder hos Frederiksberg Forsyning A/S og Lars Thygesen, energiansvarlig hos Silkeborg Kommune. Det er alle personer, der besidder en høj faglighed og et stort engagement, når det gælder bygningsautomatik og CTS. De er kendte “ansigter” i branchen og ved om nogen, hvilke udfordringer, et driftspersonale står over for. Ekspertpanelet vil løbende give råd og vejledning til brugerne samt deltage i debatter på Debatforum og komme med faglige indlæg på bloggen, siger Niels Boel.

Relateret indhold