Stor renovering til Årstiderne Arkitekter

Årstiderne Arkitekter har sammen med Jorton og Ingeniør'ne vundet totalentreprisen på renovering af 72 boliger i Haderslev.
Årstiderne Arkitekter har vundet renoveringen af 72 boliger hos Haderslev Andels Boligforening. På billedet ses en boligbebyggelse i Vordingborg. Foto: Colourbox.
Årstiderne Arkitekter har vundet renoveringen af 72 boliger hos Haderslev Andels Boligforening. På billedet ses en boligbebyggelse i Vordingborg. Foto: Colourbox.

Årstiderne Arkitekter har sammen med bygge- og entreprenørvirksomheden Jorton A/S og Ingeniør’ne vundet totalentreprisen på renovering af Haderslev Andels Boligforenings afd. 61 på Aabenraavej i Haderslev. Opgaven omhandler renovering af 72 boliger fra 50’erne. Det oplyser Årstiderne Arkitekter.

Opgaven indebærer facaderenovering ved bl.a. nye skalmure og sammenlægning af boliger med henblik på at etablere mere rummelige boliger, der henvender sig til andre beboergrupper, der ønsker mere komfort, end hvad bebyggelsen aktuelt kan tilbyde. Desuden vil Årstiderne Arkitekter forestå den landskabelige bearbejdning omkring boligerne.

Facaderne vil efter renoveringen fremstå i gyldne farver, muret op i relief, så facaderne synes levende og med en særlig, genkendelig karakter. Facadebearbejdningen vil tage hensyn til bebyggelsens arkitektur og de materialevalg og den detaljering, der er karakteristisk for efterkrigstidens almene boligbyggeri.

Jorton vil i opgaven være totalentreprenør – entreprenøren samarbejder for øjeblikket med Haderslev Andels Boligforening og har netop færdiggjort renoveringen af en anden af boligforeningens afdelinger.

5 teams var prækvalificeret til at give bud på opgaven, der går i gang hurtigst muligt. Afleveringen af de renoverede boliger finder sted i sommeren 2017.

Relateret indhold