Sætter fut i udviklingen af markant slagterigrund i Faaborg

Der venter et spændende arbejde forude i forbindelse med udvikling af Slagteribygningen og -grunden i Faaborg. Nu er der sat navne på nogle af de fagfolk, der skal støtte op om arbejdet.
Den tidligere Tulip-slagteribygning har så betydningsfuld en placering i Faaborg, at Realdania støtter transformationen med 60 mio. kr. Det samlede buget lyder på 147 mio. kr. Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune
Den tidligere Tulip-slagteribygning har så betydningsfuld en placering i Faaborg, at Realdania støtter transformationen med 60 mio. kr. Det samlede buget lyder på 147 mio. kr. Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune

Slagterigrunden Faaborg

 • – Udvikling af byområde med erhverv og kultur
 • Adresse: Havnegade 5, 5600 Faaborg
 • Entrepriseform: Ikke afklaret/Ukendt
 • Stadie: Tidlige planer
 • Forventet byggestart: Juni 2025
 • Forventes afsluttet: Maj 2026
 • Samlet budget: 147 mio. kr.
 • Involveret i projektet: Faaborg-Midtfyn Kommune og Realdania
 • Idéoplæg: Archifield Arkitekter og Momentum+
 • Strategisk udviklingsplan: Lytt Architecture med underrådgiverne Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor (arkitektur), Tyrens (rådgivende ingeniører), Realise (forretningsudvikling) og Mogens A. Morgen (transformation og kulturmiljøer)
 • Omfang: Projektet omfatter etablering af erhvervsaktiviteter hvor oplevelsesøkonomien forventes at være et oplagt fremtidigt satsningsområde for Faaborg. I den strategiske udviklingsplan foreslås ca. 17.000 kvm til erhverv-, detail, caféer og gastronomisk kantine. Kontorbygning/kontorhotel med fælles reception-, møde- og konferencefaciliteter. Klimasikring af området. Ca. 8.500 kvm eksisterende bygninger foreslås bevaret. Øhavsmuseum samt sundhedshus foreslås placeret på grunden. Der skal udarbejdes ny lokalplan for området.
 • Kilde: SMART/Byggefakta

Den tidligere slagteribygning på havnen i Faaborg skal omdannes til et kulturelt og gastronomisk samlingssted. Nu er de første bestyrelsesmedlemmer til de to fonde – ejendomsfonden og Fonden Slagteribygningen – der fremover skal stå for udviklingen og driften af Slagteribygningen, udpeget.

Gyrithe Saltorp er blandt de udvalgte bestyrelsesmedlemmer, og hun forventes at blive formand i ejendomsfonden, der overtager Slagteribygningen og har ansvaret for den fysiske transformation af bygningen – herunder økonomi og proces.

Hun har de seneste fem år været adm. direktør i Vilhelm Lauritzen Arkitekter, hvor hun blev opsagt i december 2023. Før det var hun direktør i Bygningsstyrelsen, direktør i Københavns Ejendomme, CEO i PG Property Management, erhvervsdirektør i Dan-Ejendomme (nu DEAS) og bestredet gennem otte år flere stillinger i Slots- og Ejendomsstyrelsen.

– At få mulighed for at bidrage til udviklingen af Slagteribygningen er en drømmeopgave for mig. Det bliver en utrolig spændende opgave at skabe et kraftcenter, som skal være fleksibelt, mest muligt bæredygtigt og omfavne både det historiske og fremtidens udvikling af Faaborg og hele Sydfyn, fortæller hun.

Gyrithe Saltorp var indtil for få måneder siden adm. direktør i Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Nu skal hun som bestyrelsesformand i ejendomsfonden for det tidligere slagteri på Faaborg Havn være med til at udvikle området til gavn for både by og område. Arkivfoto.
Gyrithe Saltorp var indtil for få måneder siden adm. direktør i Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Nu skal hun som bestyrelsesformand i ejendomsfonden for det tidligere slagteri på Faaborg Havn være med til at udvikle området til gavn for både by og område. Arkivfoto.

Derudover er kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune, Helle Vibeke Carstensen blevet udpeget som bestyrelsesmedlem til ejendomsfonden. Og hos Realdania, der har støttet transformationen af Slagteribygningen med 60 mio. kr., har man ligeledes udpeget et bestyrelsesmedlem – programchef Stine Lea Jacobi.

Afgørende for byens fremtid

I 2024 er den primære opgave at skabe fundamentet for Slagteribygningens udvikling med fokus på bl.a. partnerskaber, yderligere funding, midlertidige aktiviteter og gennemførelse af arkitektkonkurrencen.

Slagteribygningen og den tilhørende grund er vigtige brikker i transformationen af Faaborgs havneområde. Her skal der sættes fokus på gastronomi, fællesskaber og kultur. Borgmester Hans Stavnsager glæder sig over det afgørende skridt, der nu er taget.

– Det bliver virkelig interessant at følge fondenes arbejde, og jeg er glad for, at vi er nået hertil. Transformationen af Slagteribygningen og -grunden er afgørende for byen og områdets fremtid, fortæller Hans Stavnsager.

Et kommende Øhavsmuseum forventes placeret i Frølageret på den gamle slagterigrund. Dertil forventes ca. 17.000 kvm benyttet til erhverv-, detail, caféer og gastronomisk kantine samt en kontorbygning med reception-, møde- og konferencefaciliteter. Visualisering: Lytt Architecture
Et kommende Øhavsmuseum forventes placeret i Frølageret på den gamle slagterigrund. Dertil forventes ca. 17.000 kvm benyttet til erhverv-, detail, caféer og gastronomisk kantine samt en kontorbygning med reception-, møde- og konferencefaciliteter. Visualisering: Lytt Architecture

Samarbejde mellem de to fonde

Den anden fond, der er i spil, Fonden Slagteribygningen, overtager udviklingsopgaven ift. indhold og aktiviteter i bygningen. Fonden får ansvar for at etablere partnerskaber og samarbejder med forskellige relevante aktører og skal frem mod åbningen afholde midlertidige aktiviteter, der bidrager til udviklingen af bygningen.

Her er Kim Munk, tidligere direktør for Løgismose Food, samt Pelle Øby Andersen, adm. direktør hos Food Organisation of Denmark, begge blevet udvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Det forventes, at førstnævnte bliver formand.

De to fonde vil komme til at samarbejde tæt igennem udviklingsårene 2024-26 i forhold til at udvikle og skabe en bygning, hvor rammer og aktiviteter spiller bedst muligt sammen og giver mening i den lokale kontekst.

Relateret indhold