Indeklima skal værdifastsættes

Partnerskabet REBUS udvikle metoder til værdisætning af renoverede bygninger, der gør indeklimaet mere målbart.
Partnerskabet REBUS vil udvikle metoder til værdisætning af renoverede bygninger, der gør indeklimaet mere målbart. Pressefoto.
Partnerskabet REBUS vil udvikle metoder til værdisætning af renoverede bygninger, der gør indeklimaet mere målbart. Pressefoto.

Ideen med REBUS-projektet er at værdisætte indeklimaet, så det forbedrede indeklima bliver en synlig faktor i renoveringsprocessen.

– I og med at vi arbejder med et totalværdikoncept, går vi ind og værdisætter det forbedrede indeklima, der opnås som følge af renovering. Den øgede værdi vil samtidig indgå i bygningens totalværdi efter renovering, siger lektor Tine Steen Larsen, Aalborg Universitet, der er projektleder for arbejdet med indeklima i REBUS.

Når vi taler om indeklima bliver det ofte lidt abstrakt.

Seniorspecialist, Thomas Witterseh Teknologisk Institut

Et af målene er at udarbejde indeklimaklasser, så renoverede bygninger kan klassificeres efter kvaliteten af det opnåede indeklima. Udover at give beboere i almene boliger, som er partnerskabets indsatsområde, bedre komfort og livskvalitet, giver det branchen et nyt fælles grundlag at tale ud fra.

– Når vi taler om indeklima bliver det ofte lidt abstrakt. Et godt indeklima er på mange måder forventeligt, ellers trives vi ikke i vores boliger eller på vores arbejdsplads. Derfor er det ofte kun fraværet af det gode indeklima, der får folk til at reagere. Vi vil forsøge at gøre indeklimaet bedre, mere håndgribeligt og målbart, for eksempel gennem indeklimaklasser og let tilgængelige målemetoder, siger Thomas Witterseh seniorspecialist, Ph.D. inden for indeklimaområdet på Teknologisk Institut.

Indeklima vægter højt

Behovet for målinger og dokumentation af indeklimaet er stigende i takt med, at indeklimaet vægtes højere af bygherrer og beboere.

En ny undersøgelse lavet i regi af Renovering på Dagsordenen viser, at der ses et stigende fokus hos bygherrer på indeklima som konkurrenceparameter. Her er indeklimaet vægtet over parametre som energiforbrug, holdbarhed og æstetik.

En tidligere undersøgelse lavet af Aalborg Universitet viser, at private boligejere faktisk vægter et godt indeklima højere end et lavt energiforbrug. Men når bevæggrundene for en renovering analyseres, er det ønsket om at opnå et lavere energiforbrug, der er driveren. En forbedring af indeklimaet sættes dermed ikke i direkte relation med resultaterne fra en renovering. Et problem, som der arbejdes målrettet med i det nye partnerskab.

REBUS står for Renovating Buildings Sustainably og er et samfundspartnerskab, der startede officielt i marts i år. Der arbejdes netop nu på en analyse af, hvad der sker fra ønsket om at vægte indeklima højt til den renoverede bygning står færdig – og hvorfor indeklima måske er nedprioriteret undervejs. Gennem afprøvning i fuld skala vil partnerskabet demonstrere løsninger på, hvordan renoveringer rent faktisk leverer et godt indeklima.

Se mere om REBUS her.

Relateret indhold