Bygherrerne med samfundsansvar efterlyses

Uden rådgivere og håndværkere intet byggeri. Men det er bygherrerne, som sætter barren for byggeriet. Skal den sættes højt eller lavt? BoligfondenKuben efterlyser ambitiøse og ansvarlige bygherrer.
Administrerende direktør Henrik Mielke, Enemærke og Petersen a/s.
Administrerende direktør Henrik Mielke, Enemærke og Petersen a/s.

Om bloggen ‘Renovering på dagsordenen’

 • Dagens Byggeri har indledt et samarbejde med de 12 partnere bag “Renovering På Dagsordenen”. Jævnligt vil vi derfor bringe blogindlæg fra www.renoveringpaadagsordenen.dk og på den måde sætte fokus på den nødvendige diskussion om renovering af vores bygningsmasse.
 • De 12 partnere er:
 • – GI Grundejernes Investeringsfond
 • – Bygherreforeningen
 • – Realdania
 • – Dansk Byggeri
 • – NCC
 • – MT Højgaard
 • – Danske Ark
 • – COWI
 • – Konstruktørforeningen
 • – FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • – Ingeniørforeningen IDA
 • – Akademisk Arkitektforening

Når først der er bygget eller renoveret, er de fysiske rammer, som alle danskere bruger hver eneste dag, fastlagt i mange år. Derfor er det helt afgørende, hvordan der bliver bygget og renoveret.

Bygherren spiller en central rolle som den aktør, der sætter betingelserne for renoveringen. En fremsynet bygherre, som er opmærksom på kvalitet, arkitektur eller samfundsansvar er udslagsgivende for at skabe byggeri med en positiv effekt på brugere og omgivelser. Omvendt kan en bygherre uden ambition efterlade sig et kedeligt eftermæle.

Bygherrerens samfundsansvar handler om den påvirkning, byggeprojekterne har på de mennesker, der skal opføre dem, de mennesker som skal bruge dem, og den miljøpåvirkning projekterne har. Samtidig handler det om at have et økonomisk ansvarligt sigte for både opførelse og drift. Alt det kræver kloge beslutninger i bygherreorganisationen.

Det er tydeligt, at byggebranchen er i gang med at udvikle sig mere bæredygtigt og samfundsansvarligt. Det er en udvikling, som skal understøttes, og som tager tid. Derfor er det vigtigt med fyrtårnsprojekter, som kan inspirere resten af branchen – og ikke mindst er det vigtigt med fokus på de bygherrer, som har et højt ambitionsniveau og realiserer det i fremadsynede projekter.

Dette er baggrunden for, at BoligfondenKuben i 2016 ønsker at sætte fokus på den fremsynede bygherre. Det kan handle om, at der er skabt høj værdi for brugerne og en positiv afsmitning på samfundet, at der er brugt utraditionelle elementer og overraskende tilgange eller ved at byggeprojektet er fremsynet og tænkt økonomisk langsigtet bl.a. ift. livscyklus.

Læs mere om Bygherreprisen 2016 her – og indstil en bygherre, der skaber værdi og positiv forandring for samfundet. Bygherreprisen overrækkes den 14. april 2016.

Se flere blogindlæg på “Renovering på dagsordenen”.

Relateret indhold