Byg-Erfa: Sådan forebygges brand i ældre bygninger under renovering

En del af de brande, der forekommer i ældre - herunder fredede - bygninger, opstår ifm. større eller mindre bygningsarbejder. Der skal træffes særlige brandmæssige foranstaltninger, lyder det fra Fonden Byg-Erfa.
For at opnå god brandsikring i byggefasen anbefaler Byg-Erfa, at brandmæssige forhold indarbejdes i alle byggeriets faser. Foto: Gettyimages.
For at opnå god brandsikring i byggefasen anbefaler Byg-Erfa, at brandmæssige forhold indarbejdes i alle byggeriets faser. Foto: Gettyimages.

I sidste uge hærgede en brand den 400-årige Børsen-bygning, og det giver anledning til at gøre opmærksom på de retningslinjer, der eksisterer for renovering af ældre og fredede ejendomme.

Læs også: Børsen brænder: Ikonisk spir er styrtet til jorden

I erfaringsbladet fra fonden ‘Byggearbejde og brandværn i ældre bygninger (ID-nr. (99) 16 08 30)’ oplyses bl.a., at der ved renovering og tilsvarende byggearbejde på ældre – f.eks. fredede og bevaringsværdige – bygninger især er risiko for brand, hvis f.eks.; dele af bygningsoverfladerne er fjernet, hvis bygningens brandmæssige opdeling er helt eller delvist fjernet, hvis der er åbnet i brandadskillende bygningsdele f.eks. brandsektionsvægge og etageadskillelser, uden at der er etableret midlertidig brandlukning.

Farligt varmt arbejde

Men også uforudsete hulrum, oplagring af brændbare byggematerialer, blokerede branddøre mm. kan være risikofyldt, siger brandteknisk rådgiver Anders Bach Vestergaard, der har forfattet erfaringsbladet og på udgivelsestidspunktet arbejdede i Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). I dag er han hos Rambøll.

Læs også: Klar tale: Genopbyg Børsen bæredygtigt

– Varmt arbejde i form af arbejdsprocesser med åben ild eller anden udvikling af varme og gnister kan være farligt for ældre bygningsværker. Hvis der tilmed også arbejdes i dele af en bygning, og den del, der ikke ombygges, skal kunne fungere uafhængigt af de områder, der er under ombygning, kan det blive farligt, siger han.

Brandrisikoen øges

For at opnå god brandsikring i byggefasen anbefaler erfaringsbladet, at brandmæssige forhold indarbejdes i alle byggeriets faser og koordineres med øvrige sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter. Brandrisikoen øges ved byggearbejde, fordi mange personer – uden detaljeret kendskab til bygningens indretning – opholder sig i eller ved bygningen, forklarer erfaringsbladet, fortæller Anders Bach Vestergaard:

Læs også: Guld og Hjerte til gammelt kornlager: “Ville aldrig kunne bygge sådan en bygning i dag”

– Herudover kan stilladser og lignende ifm. bygningsarbejdet besværliggøre brandvæsenets indsats. For at reducere risiko for brand ifm. bygningsarbejder på fredede bygninger er der udarbejdet en instruks for brandværnsforanstaltninger, som omfatter krav til f.eks. arbejdets tilrettelæggelse, byggepladsens indretning, orden på byggepladsen og slukningsmuligheder, siger han og tilføjer, at instruksen også er anvendelig for andre ældre bygninger.

Vigtigt aftalegrundlag

Han fortæller videre, at en brands opståen og spredning kan hindres ved, at brandrisiko og forebyggende foranstaltninger indgår i aftalegrundlaget mellem ejer/bygherre og udførende entreprenør/håndværker. Da der ofte er specielle forhold, som skal varetages, afhænger omfanget af brandværnsforanstaltninger af det konkrete byggearbejde:

– Det er vigtigt at være grundig i projekterings- og planlægningsfasen. Her skal man tilstræbe, at arbejde, som har indflydelse på bygningens brandmæssige opdeling og sikkerhed, indledes og afsluttes hurtigst muligt.

Læs også: Se Tschernings nye hovedkontor af genbrug: “Vi har lært en masse”

– Inden arbejdet påbegyndes udnævnes der en person med fast tilknytning til byggepladsen, som er instrueret i opgavens omfang og som er ansvarlig for brandsikkerheden på byggepladsen – herunder hurtigst mulig retablering af brandmæssig opdeling, dagligt opsyn med de lokale forhold, ansvar for hurtig alarmering og indsats af redningsberedskabet, lyder det fra Anders Bach Vestergaard.

Relateret indhold