Producent opnår EPD på beton af byggeaffald

Recycon Element har nu konkrete beviser for den betydelige CO2-besparelse, som virksomhedens typer af såkaldt urbanbeton opnår. Et vigtigt skridt mod den cirkulære økonomi, lyder det fra direktøren.
EPD'en dækker alle de typer produkter, der kan laves med såkaldte urbanbetoner i den passive miljøklasse, som tegner sig for knap 40 % af al solgt beton i Danmark, siger Jens Flade-Rasmussen, salgs- og udviklingsdirektør i Recycon Element.
EPD'en dækker alle de typer produkter, der kan laves med såkaldte urbanbetoner i den passive miljøklasse, som tegner sig for knap 40 % af al solgt beton i Danmark, siger Jens Flade-Rasmussen, salgs- og udviklingsdirektør i Recycon Element.

I november sidste år blev Recycon Element, der producerer beton og betonelementer, certificeret under DS/EN 206-standarden – som den første i Danmark, hvor alle tilslagene, der var indleveret til analyse og test, udelukkende var baseret på genanvendte materialer.

Læs mere: Historisk certifikat til producent af genbrugsbeton: “Det åbner for stor anvendelse i nybyggeri”

Nu har virksomheden fået en yderligere miljømæssig blåstempling, idet EPD Danmark har udstedt en EPD på hver af dens fire forskellige urbanbetoner:

– Den miljømæssige dokumentation er altså på plads for kunden, uanset om det handler om vores betonelementer eller specialopgaver, hvor vores urbanbetoner anvendes. Det kan give vigtige point f.eks. i miljøregnskabet og i DGNB-certificerede byggerier, siger Jens Flade-Rasmussen, salgs- og udviklingsdirektør i Recycon Element.

Producenten har åbnet egne modtagestationer i Jylland og på Sjælland og snart også på Fyn.
Producenten har åbnet egne modtagestationer i Jylland og på Sjælland og snart også på Fyn.

Han uddyber:

– EPD’en på vores urbanbeton er et vigtigt skridt for byggesektorens bidrag til den cirkulære økonomi og forståelsen af, hvor vigtig Urban Mining er.

Læs også: Dansk Beton øger ambitionen: 70 pct. CO2-reduktion i 2030

– Det er også derfor, vi nu introducerer betegnelsen ‘urbanbeton’ i stedet for ‘genbrugsbeton’. Vi er nødt til at øge genanvendelsen af byggeaffaldsressourcerne for at nå klimamålene og spare på de naturlige jomfruelige råstoffer, som vi ikke har mange tilbage af.

Stort potentiale højere oppe i værdikæden

Jens Flade-Rasmussen fortæller videre, at bygge- og anlægssektoren genererer omkring 5 mio. tons byggeaffald årligt, hvilket svarer til 40 % af alt affald i Danmark.

For Recycon fabriksbeton med tilslag af knust urbantilslag er tallet 77,5 kg CO2-e pr. 1000 kg. For virksomhedens fabriksbeton med tilslag af knust beton er tallet 73,5 CO2-e pr. 1000 kg.
For Recycon fabriksbeton med tilslag af knust urbantilslag er tallet 77,5 kg CO2-e pr. 1000 kg. For virksomhedens fabriksbeton med tilslag af knust beton er tallet 73,5 CO2-e pr. 1000 kg.

Han påpeger, at alt for mange byggeaffaldsfraktioner herunder rester fra nybyggeri og renovering ender som byggeaffald i affaldshierarkiets kategorier ‘Anden nyttiggørelse’ eller ‘Deponi/bortskaffelse’ i stedet for ‘Genanvendelse’.

– Der er altså et betydeligt potentiale for at genanvende byggeaffald endnu mere på det højere niveau i værdikæden, men en af barriererne har hidtil været den manglende dokumentation, siger han.

Åbner egne modtagestationer

Før en EPD kan udarbejdes, skal der først udarbejdes en LCA, livscyklusvurdering, der dokumenterer et produkts samlede miljømæssige påvirkning i hele dets livscyklus.

Recycon Element samarbejder med modtagestationer over hele landet, men ingen af dem var i stand til at levere data til en LCA på deres byggeaffaldsfraktioner. Producenten besluttede derfor at åbne egne modtagestationer under Recycon Recycling som en ny form for affaldsmodtagelse i Danmark, der fokuserer på Urban Mining.

Læs også: Bygger et helt hus for at granske beton

Derved kan Recycon Recycling nu modtage urban mining fraktioner i Aalborg, Holsted, Esbjerg, Kolding, København og Køge, og ifølge Jens Flade-Rasmussen er forventningen, at Fyn også er en mulighed efter på den anden side af sommeren.

– Vi har styrkeprøver fra Teknologisk Institut og Fosroc. Vi har miljøgodkendelsen, der gør, at vi må modtage affald og upcycle det selv. Vi har styr på produktionen af materialer ud fra DS/EN 12620-standarden. Vi har renhedsdokumenteret vores miljøhåndtering med et miljøledelsessystem på ISO 14001. Og nu har vi en EPD, som dokumenterer klima- og miljøbelastningen fra vugge til grav, lyder det fra Jens Flade-Rasmussen.

Relateret indhold