Stort fald i byggeriets konjunkturindikator

Chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.
Chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.

Konjunkturindikatoren for bygge- og anlægsbranchen faldt fra minus 12 i februar til minus 17 i marts i år. Der er tale om en faldende tendens i det seneste års tid. Faldet skyldes især forværrede udsigter for beskæftigelsen, mens der er en lille tilbagegang i virksomhedernes vurderinger af ordrebeholdningen.

Det kraftige fald i konjunkturindikatoren bekræfter skønnet i Dansk Byggeris Konjunkturanalyse fra februar.

Fald trods vækst

På trods af den tiltagende økonomiske vækst forventer Dansk Byggeri, at den samlede beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen vil falde med ca. 4.500 arbejdere, funktionærer og mestre fra 2014 til 2015.

Det skyldes især tre forhold. For det første er der et stort fald i renoveringerne af almene boliger. For det andet ophørte BoligJobordningen med udgangen af 2014, og for det tredje er de mange udbedringer af skader efter stormene Allan og Bodil også ophørt.

Både boligejerne og erhvervene holder igen, mens renoveringerne af de offentlige bygninger holder hånden under aktiviteten.

Mange ledige lokale

Nybyggeriet af boliger stiger i moderat tempo fra et rekordlavt niveau i 2013. Erhvervsbyggeriet er reduceret til ukendelighed og vil foreløbigt forblive på det lave niveau på grund af de mange ledige lokaler og på grund af udflytning af produktion af varer og administrative funktioner til udlandet. Det offentlige nybyggeri stiger på grund af fremgang i investeringerne i universiteter og hospitaler.

Vores skøn for aktiviteten ved anlægsvirksomhed skal justeres lidt ned i 2015 og noget ned i 2016, da det er besluttet at udskyde igangsættelsen af nogle af projekterne med opgraderingen af banen mellem Ringsted og Rødby.

Relateret indhold