Pengene fosser ind i statskassen

Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.

Regeringen halverer med sin Økonomiske Redegørelse vækstskønnet fra august om 2014 fra 1,4 til 0,7 pct. af BNP. Og den nedjusterer også vækstskønnet for 2015 fra 2,0 til 1,4 pct. af BNP.

Der har været travlhed ved kopimaskinen. Regeringen har nemlig kopieret budskabet fra flere års økonomiske december-redegørelser. Årets budskab er, som det også var i både 2011, 2012 og 2013, at BNP-væksten i år godt nok ikke blev så meget at skrive hjem om, men næste år skal I bare se løjer – så kommer opsvinget for slet ikke at snakke om næste år igen.

Selvfølgelig er det klart, at hvis man tilstrækkelig mange gange råber “opsvinget kommer”, så får man vel på et eller andet tidspunkt ret. Og det står nu trods alt klart, at retningen for dansk økonomi er positiv, og at der i 2015 kommer medvind på cykelstien i form af olieprisfald, der reelt virker som en skattelettelse på 5-10 mia. kr. til forbrugere og virksomheder.

Dansk Byggeri indtager dog indtil videre en afventende attitude. Så kan man altid blive positivt overrasket, hvis 2015-vækstskønnet til en afveksling skulle vise sig at kunne realiseres.

Intet nyt

Der har været en del opmærksomhed omkring fejlskønnene for de offentlige finanser, som både regeringen, de økonomiske vismænd og nationalbanken har været ude med.

I bund og grund bør man bare glæde sig over, at de offentlige finanser udvikler sig bedre end skønnet og nu for første gang siden finanskrisen er kommet i overskud. Økonomisk Redegørelse understreger dermed endnu engang med syvtommersøm, at det er lavvæksten og ikke de offentlige finanser, der udgør bindingen på dansk økonomi i øjeblikket.

Dansk Byggeri peger derudover på, at der ikke er noget nyt i, at den offentlige saldo ser ud til at udvikle sig 57 mia. kr. bedre i år end skønnet primo 2014. Faktisk viser det sig, at den offentlige saldo for de sidste fem år tilsammen har udviklet sig 207 mia. kr. bedre end de skiftende regeringers officielle skøn primo året.

Urealistisk skøn

Når vores offentlige finanser i perioden 2010-14 har overperformet med i alt 207 mia. kr. burde ingen økonom, politiker eller EU-vagthund ligge søvnløs over en eventuel udsigt til 5-10 færre oliemilliarder i statskassen i 2015.

Dansk Byggeri mener i øvrigt, at regeringens skøn, om at boliginvesteringerne skulle stige med 2,5 pct. i 2015, er urealistisk. Der bliver tværtimod tale om et fald i boliginvesteringerne – som også inkluderer såkaldt hovedreparation – formentlig i størrelsesordenen ca. fem pct.

Relateret indhold