Opsvinget nu tæt på at være officielt

Af cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.
Af cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.

Dansk økonomi overrasker positivt med en årlig vækstrate på 1,7 procent i første halvår 2015. Det ser nu ud til, at opsvinget på arbejdsmarkedet breder sig til resten af økonomien. Dansk Byggeri glæder sig over, at bygge- og anlægsinvesteringerne rettede sig lidt op i 2. kvartal

Der har nu været otte kvartaler i træk med positiv BNP-vækst, og trods udbredt forventning om et minus i 2. kvartal landede den foreløbige opgørelse af den sæsonkorrigerede vækst på +0,2 procent.

Dansk økonomi er grundlæggende i ganske god form. Arbejdsmarkedet er bomstærkt. Vores konkurrenceevne og de gennemførte strukturreformer er heller ikke så ringe endda. Men vi har længe haft en vækstudfordring og en investeringskrise. Men med de seneste BNP-årsvækstrater, der ligger i overkanten af trendvæksten, er opsvinget nu tæt på at være officielt.

Bedre end forventet

Opgjort på årsbasis gik BNP-væksten overraskende yderligere et hak opad i 2. kvartal, hvor de moderate 1,5 procent fra 1. kvartal blev vekslet til de noget bedre 2,0 procent.

De primære forklaringer på den positive udvikling i 2. kvartal er, at nettoeksporten udviklede sig bedre end forventet, og at investeringerne rettede sig op efter en dårlig start på året. Privatforbruget er dog fortsat temmelig sløjt og bærer bræg af en ændret forbrugs- og opsparingsadfærd efter finanskrisen.

Bygge- og boliginvesteringerne kom rædsomt fra start i 2015 – blandt andet på grund af bortfald af BoligJobordningen ved nytår – men også her er der sket en positiv korrektion i 2. kvartal, dog ikke hvad boligbyggeriet angår.

Opgjort kvartalsvis var der en lille positiv bevægelse i samtlige nationalregnskabets poster vedrørende bygge- og anlægsinvesteringer, men det skal ses på baggrund af det uhyggeligt sløje 1. kvartal.

De samlede investeringer i dansk økonomi er foreløbig vokset 1,2 procent i 1. halvår 2015. Det er især industriens maskininvesteringer, men også øvrigt byggeri og anlæg, der trækker væksten opad. Boligbyggeriet trækker dog fortsat nedad, men alene det, at de forgangne års kulsorte investeringsbillede nu er vendt til et mere broget et af slagsen, er faktisk positivt.

Relateret indhold