Ny aftale om erhvervsfremme er gode nyheder for smv’erne

Ane Buch er administrerende direktør for SMVdanmark. Pressefoto.
Ane Buch er administrerende direktør for SMVdanmark. Pressefoto.

Regeringen har med aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet sat fokus på SMV’ers behov for vejledning af høj kvalitet i hele Danmark. SMVdanmark roser, at de nye erhvervshuse er åbne og tilgængelige for alle virksomheder, og at der udvikles en digital platform på Virk.dk.

Disse tiltag kan netop styrke SMV’erne og udløse deres vækstpotentiale. SMVdanmark kvitterer også for, at forslaget om brugerbetaling ikke er med i aftalen.

Dog er det stærkt kritisabelt, at Innovationsagentordningen nedlægges.

Aftalen om forenkling af erhvervsfremme indeholder mange af de forbedringer, vi har arbejdet for i mange år. Erhvervshusene bliver åbne for alle virksomheder, og der er fokus på at skabe et SMV-venligt erhvervsfremmesystem. SMV’erne lukkes nu ind i erhvervsfremmesystemets maskinrum i både erhvervshusenes bestyrelser og i den nationale Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og det håber vi vil sikre, at man lytter til virksomhedernes behov for udvikling.

Ny platform giver adgang hele døgnet

SMVdanmark repræsenterer 18.000 SMV’er og har stærkt fokus på, at en ny digital platform på Virk.dk kan hjælpe virksomheder med at få overblik og information og erhvervsfremmesystemets tilbud.

Den nye digitale erhvervsfremmeplatform kommer, som vi har ønsket, til at ligge på Virk.dk. Den målrettes den enkelte virksomheds behov og kan gøre det lettere for SMV’erne at bruge tilbuddene. I dag er der mange SMV’er, der har svært ved at orientere sig i de mange muligheder, og ofte opgiver de at bruge et ellers godt erhvervsfremmetilbud.

Den digitale platform kombineres med mulighed for personlig sparring fra en konsulent i kommunen eller i de nye erhvervshuse, og den personlige kontakt er utrolig vigtig for virksomhederne.

Virksomhederne kan have behov for en direkte dialog med en kompetent konsulent, der kan give sparring på konkrete udviklingsprojekter og forretningsplaner, og det er vigtigt, at man kan holde møderne lokalt.

Brugerbetaling er ikke vejen frem

Det er positivt, at tidligere tanker om brugerbetaling ikke er blevet en del af aftalen. Brugerbetaling vil betyde, at mange små virksomheder fravælger nyttig vejledning.

Det er dog virkelig ærgerligt, at et godt og fagligt stærkt tilbud fra innovationsagenterne, som mange SMV’er har haft glæde af, nu foreslås afskaffet. SMVdanmark så gerne, at ordningen fik fokus på den teknologiske udvikling for SMV’er med innovationspotentiale, så de kan have en kvalificeret sparringspartner, der kan vise dem hen til relevante samarbejdspartnere.

Relateret indhold