Fortsæt med at renovere almene boligområder

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.

I de senere år har Landsbyggefonden givet tilsagn til renovering af almene boliger for omkring 5,3 milliarder kroner årligt. Oven i det skal lægges renoveringer, gennemført uden støtte fra Landsbyggefonden. På den måde er der renoveret almene boliger for over otte milliarder om året. Det lyder svimlende, men der ér også mange almene boliger i Danmark, så det svarer til cirka 15.000 kroner pr. bolig. Og det svarer faktisk til det beløb, som i gennemsnit investeres årligt pr. ejerbolig.

Dermed holder de almene boliger konkurrencemæssigt trit med ejerboligmassen. Det giver god mening, for skal man tro meldingerne fra alle sider på Christiansborg, arbejder man intenst med at få også udsatte boligområder ind i en god gænge, og en grundlæggende forudsætning for den indsats er, at de fysiske rammer – boligerne – er attraktive og tidssvarende.

Og så er det jo værd at huske, at renoveringerne i almene boligområder også er den største motor i klimatilpasningen i den danske boligmasse, ligesom der skabes titusindvis af boliger med god tilgængelighed for ældre og mennesker med handicap.

For danske byggevirksomheder har renoveringsindsatsen i de almene boligbyggerier også været vigtig i en tid, hvor meget andet ellers gik i stå. Byggeriets konjunkturbarometer faldt i september, og der mangler stadig meget for at nå op i det positive felt. De positive beskæftigelsestendenser, branchen kan spore, varer kun året ud.

Har vi råd? Svaret er ja. Renoveringerne belaster ikke de offentlige finanser, for pengene i Landsbyggefonden er ikke skattekroner. Der er derimod tale om de almene beboeres kollektive opsparing, så når politikerne beslutter sig for at lade Landsbyggefonden støtte renoveringer, tillader de i virkeligheden blot, at pengene flyder tilbage dertil, hvor de kom fra.

Men risikerer vi ikke overophedning af økonomien og flaskehalse i byggeriet? Svaret er nej. Renoveringsprojekterne foregår også i de områder i Danmark, som har en vigende erhvervsudvikling, hvor økonomien er i større fare for at gå kold end at blive for varm.

Så sagt på en anden måde: Renoveringer af almene boliger gavner ikke alene menneskers livsvilkår, de har også stor betydning for byggeriets udvikling. Så derfor bør der samles et så bredt flertal som muligt på Christiansborg for at videreføre renoveringsindsatsen i de almene boligområder.

Relateret indhold