Byggefirmaer risikerer ikke at se skoven for bare træer

Nøglen til digitalisering og effektiv drift i byggebranchen er en samlet informationsmodel. For at opnå dette er det nødvendigt at nedrive de ofte vandtætte skotter mellem forskellige dele af byggeprojekterne.

Sammenlignet med mange andre brancher har byggebranchen en lang tradition for knapt så styrede processer. Set ud fra et digitaliserings-perspektiv, er der derfor en risiko for at de nødvendige tiltag, bliver gennemført i såkaldte siloer.

Det betyder også, at det fulde potentiale ved et fælles digitalt grundlag og en fælles digital retning og optimering ikke bliver nået.

Informationsmodellering til byggeprojekter (BIM) er et eksempel på en løsning, der har potentiale til at samle alle de forskellige dele af virksomheden med deres forskellige digitale løsninger. Men det er ikke nået så langt endnu.

Applikationerne skal bindes sammen

Det handler om at forbinde en række applikationer: virtuel og augmented reality (VR og AR), droner, 3D-scanning, analyse og udskrivning, robotløsninger og andre typer automatisering, autonome køretøjer, machine learning og andre AI-løsninger, dataanalyse og brugen af digitale tvillinger og meget mere.

Og så har vi ikke engang nævnt ERP-systemer, der er tilpasset byggeprojekter.

Set fra den vinkel, lyder det særdeles komplekst. Men ikke alt giver mening af implementere, derfor taler vi ofte om at få valgt en åben platform som kan holde informationsmodellen og binde de mest kritiske systemer sammen i en fuldkommen proces.

Teknologi skal reducere kompleksiteten og det skal gøres rentabelt, og det kræver at digitale løsninger og IT-systemer ikke bliver betragtet som individuelle størrelser.

Det handler om at udnytte styrken i en overordnet informationsmodel.

ERP et det ideelle knudepunkt

Et moderne ERP-system er et ideelt knudepunkt for de forskellige applikationer, der kan drage fordel af en samlet informationsmodel.

Dette gælder ikke mindst mulighederne for at administrere og udnytte data fra forskellige enheder – herunder mobile enheder.

For at lykkes er det nødvendigt at tænke holistisk fra starten, når nye løsninger introduceres. Det er en udfordring i en branche, der traditionelt holder sine forskellige aktiviteter adskilt med vandtætte skotter.

Og det er en bagdel i tilrettelæggelsen af de fleste store byggeprojekter, med forskellige underleverandører, der måske endda kender hinandens navne.

Den virksomhed, der har det fulde ansvar for et byggeprojekt, bør således ikke kun at linke oplysningerne til forskellige underaktiviteter.

Det er også nødvendigt at forbinde de forskellige virksomheder, der er involveret i projektet. Det placerer moderne ERP centralt og som vejviser ud af digitaliseringsskoven, der ellers kan virke skjult af bare træer.

Relateret indhold