Billigere for virksomheder at tage lærlinge

Chefkonsulent Heike Hoffmann, Håndværksrådet. Pressefoto.
Chefkonsulent Heike Hoffmann, Håndværksrådet. Pressefoto.

Som et led i trepartsforhandlingerne spiller Socialdemokraternes i dag i Politiken ud med en ny form for præmieringsordning til de virksomheder, der uddanner lærlinge. Det socialdemokratiske forslag går på at forhøje den refusion, virksomhederne får, mens deres lærlinge er på skoleophold under uddannelsen.

Vi er meget glade for forslaget. For små og mellemstore virksomheder vil en bedre økonomi under skoleopholdene betyde rigtig meget, og jeg er sikker på, at forhøjede refusionssatser vil kunne få flere virksomheder til at tage lærlinge.

Det er ikke kun virksomhederne, der har grund til at glæde sig over forslaget. Med bedre økonomi til virksomheder, der uddanner lærlinge, vil det blive lettere at få flere virksomheder til at indgå uddannelsesaftaler, og det er der et stort behov for. Et af målene med reformen af erhvervsuddannelserne er, at langt flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen, og det kræver flere praktikpladser.

Vi ved jo, at langt fra alle virksomheder, der beskæftiger faglærte, tager lærlinge. Og hvis vi skal nå reformens mål – 30 procent af en ungdomsårgang på en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen i 2025 – så er vi nødt til at få flere virksomheder til at oprette lærepladser. En tilskudsordning, der bygger på kendte systemer, vil give flere virksomheder lyst til at prøve kræfter med de endnu dygtigere lærlinge, som bliver et resultat af reformen.

Dermed vil en af de helt store vindere ved forslaget blive de unge på erhvervsuddannelse, der får bedre muligheder for at finde en praktikplads.

Eux får et boost

Med reformen af erhvervsuddannelserne har langt flere unge fået mulighed for at gennemføre en eux-uddannelse, som på én gang giver svendebrev og adgang til de videregående uddannelser. Knasten i eux er, at eux-lærlingenes skoleophold er meget lange, og det har afholdt mange virksomheder fra at prøve kræfter med de nye uddannelser.

Socialdemokraternes forslag går netop på bedre økonomi under skoleopholdene, og det vil gøre eux-lærlingene endnu mere attraktive for mange virksomheder. Og dét giver erhvervsuddannelserne gode muligheder for at tiltrække elever og lærlinge, der ellers ville have valgt en gymnasial ungdomsuddannelse.

Relateret indhold