Tilfredshed med lavenergi

Ejerne af lavenergihuse er meget tilfredse med deres boliger. Det er konklusionen på en evaluering af de frivillige lavenergiklasser.
Lavenergiboliger hitter blandt ejerne, viser en undersøgelse fra Energistyrelsen. Foto: Colourbox.
Lavenergiboliger hitter blandt ejerne, viser en undersøgelse fra Energistyrelsen. Foto: Colourbox.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi har spurgt ejere af nye lavenergihuse om deres oplevelse som boligejere og entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter om deres erfaringer med at opføre nyt lavenergibyggeri og erfaringerne med de frivillige lavenergiklasser.

Formålet med undersøgelsen har været at indsamle erfaringer fra de første byggerier, der er opført efter den frivillige lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020 med henblik på at videreudvikle klasserne i det fremtidige bygningsreglement.

Godt indeklima

Tilbagemeldingen fra 370 husejere viser samlet set en meget stor tilfredshed. 93 pct. af husejerne svarer, at de kan anbefale andre at bo i et lavenergihus. Den store tilfredshed skyldes blandt andet, at over 90 pct. vurderer indeklimaet som tilfredsstillende både sommer og vinter.

Energiforbruget lever i stort omfang også op til beboernes forventninger. 59 pct. oplyser således, at forbruget er så lavt som forventet, mens kun 7 pct. svarer, at forbruget er højere end forventet.

Mere end 85 pct. af de adspurgte professionelle aktører i byggebranchen vurderer, at den frivillige energiramme i lavenergiklasse 2015 er et rimeligt fremtidigt kravniveau, og ca. 70 pct. mener, at den frivillige energiramme i bygningsklasse 2020 er rimeligt som kravniveau i 2020.

– Evalueringen bekræfter vores forestilling om, at annoncering af gradvist strammere energikrav i bygningsreglementet forud for indførelsen, er fordelagtig for branchen og giver branchen mulighed for at udvikle brugbare løsninger til fremtidens byggeri allerede i dag, siger kontorchef Mette Odgaard Mylin, Energistyrelsen.

Lysten er stor

Evalueringen viser, at en meget høj andel af det opførte etageareal i Danmark er projekteret og opført efter en frivillig lavenergiklasse. De sidste tre år er mere end en tredjedel af det færdige etageareal opført som en frivillig lavenergiklasse.

Relateret indhold