Beskyt murværket med overfladeimprægnering

Murværk kan blive beskyttet mod opsugning af regnvand, tilsmudsning, algevækst, graffiti og udfældning af mursalte, hvis det får en overfladeimprægnering. Behandlingen benyttes fortrinsvis på skalmurede facader med cementholdige fuger og gør overfladen helt eller delvis vandafvisende.
Den imprægnerede overflade afviser slagregnen som vand på en gås.
Den imprægnerede overflade afviser slagregnen som vand på en gås.

Om Byg-Erfa

  • Byg-Erfas erfaringsblade er en del af “alment teknisk fælleseje”. De er forfattet af eksterne eksperter samt kvalitetssikret og valideret af Byg-Erfas Teknikergruppe bestående af 9 eksterne eksperter.
  • Fonden BYG-ERFA har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af: Molio, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, BUILD, og Teknologisk Institut.

Er overfladen af et murværk imprægneret, afviser den slagregnen som vand på en gås, beskriver erfaringsbladet ‘Overfladeimprægnering af murværk‘ fra Fonden Byg-Erfa.

Murværket er med en imprægnering dels beskyttet mod opsugning af regnvand – men også mod tilsmudsning, algevækst, graffiti og udfældning af mursalte.

Forfatteren bag bladet er Poul Klenz Larsen, seniorrådgiver i afdelingen for miljøarkæologi og materialeforskning på Nationalmuseet. Han er ikke i tvivl om, at en imprægneringsbehandling kan være en mulighed for at beskytte murværk, der er udsat for kraftig opfugtning.

– Murværk er generelt udsat for opfugtning fra regn, som rammer facaden afhængigt af vindens retning og styrke. Især bygninger uden tagudhæng eller andre afskærmende bygningsdele er eksponerede for slagregn, og regnens belastning øges også med bygningens højde. Også på bygninger i det åbne land uden beplantning eller andre bygninger omkring, der kan give læ, kan slagregn være en betydelig kilde til fugt, siger han.

Brems opsugning, tillad fordampning

En del af det vand, som tilføres murværkets overflade, opsuges i materialernes porer, men vandet forsvinder igen ved fordampning, når der kommer en periode med tørvejr. Udtørringen er meget langsommere end opsugningen, men befordres af solopvarmning eller varmetransmission indefra.

Er tilførslen af vand regelmæssig og langvarig, opsuges der dog mere vand, end der når at fordampe i de tørre perioder, og murværket er derfor permanent opfugtet.

– Fugttransporten kan bremses ved at behandle sten og fuger med midler, som gør overfladen vandafvisende. Nogle midler danner en film på overfladen, som lukker materialernes porer og derved standser vand og vanddamp. Til imprægnering af natursten har der været anvendt andre typer, f.eks. akrylharpiks eller andre midler, der trænger dybere ind i materialet og gør porerne vandafvisende, forklarer Poul Klenz Larsen.

Han tilføjer, at selvom der findes flere egnede løsninger og imprægneringsmidler, så er den grundlæggende funktion, at imprægneringsmidlet binder sig til porernes indre overflader uden at tilstoppe, hvorfor den kapillære opsugning bremses mens vanddamp fortsat kan passere.

Relateret indhold