Udbudskultur med plads til forbedringer

Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde sætter fokus på den danske udbudskultur. En analyse peger på, at blandt andet bedre dialog og mere innovation kan forbedre udbudskulturen yderligere.
En ny analyse fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde sætte fokus på udbudskulturen. Foto: Colourbox.
En ny analyse fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde sætte fokus på udbudskulturen. Foto: Colourbox.

Hvert år bruger det offentlige omkring 300 mia. kr. på offentlige indkøb. Det svarer til en sjettedel af Danmarks BNP.

– Udbudskulturen er afgørende for, at de offentlige indkøb sker fleksibelt og effektivt, og at opgaveløsningen løbende kan forbedres i et velfungerende offentlig-privat samarbejde. Derfor har vi i Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde taget temperaturen på udbudskulturen i Danmark med en ny analyse, hvor en række ordregivere og tilbudsgivere har bidraget med svar og oplysninger om det seneste udbud, de har gennemført eller afgivet tilbud på. Analysen viser, at både ordregivere og tilbudsgivere oplever, at dialog er medvirkende til at skabe bedre udbud, siger Mai Buch, formand for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, om baggrunden for analysen.

Dialog giver bedre materiale

Ordregiverne, der har deltaget i undersøgelsen, oplyser, at de i langt de fleste tilfælde indhenter nye oplysninger hos leverandører om markedet, nye produkter og de tekniske løsninger, som markedet kan tilbyde forud for udbudsprocessen. Det giver dem et bedre billede af, hvad markedet kan tilbyde og gør dem i stand til at lave bedre udbudsmaterialer. I næsten alle tilfælde er omkostningerne ved at indhente oplysningerne derfor ifølge ordregiverne selv givet godt ud.

Et andet elementer i en god udbudskultur er, at ordregivere giver tilbudsgivere gode tilbagemeldinger om tildelingsbeslutningen. De forbigåede tilbudsgivere har blandt andet en stor interesse i at få oplyst, hvorfor de ikke vandt opgaven, så de kan forbedre deres tilbud til næste gang.

Bedre tilbagemeldinger

Den nye analyse viser, at 47 pct. af ordregiverne oplever, at de har givet meget specifikke begrundelser for, hvorfor de forbigåede tilbudsgivere fik afslag, hvor det for tilbudsgiverne kun er 16 pct., der har den oplevelse. Dermed er der rum for at gøre mere ud af processerne om afslag til tilbudsgiverne, konkluderer analysen.

Relateret indhold