“Robust regnskab” fra Ejendomsselskabet Olav de Linde

I ejendomsselskabet er man tilfredse med årets resultat, der igen lander stærkt og stabilt, lyder det fra direktøren.
Esben Kjeldsen i grå blazer og mønstret skjorte.
Direktør i Ejendomsselskabet Olav de Linde, Esben Kjeldsen.

Ejendomsselskabet Olav de Linde har offentliggjort sin årsrapport for 2023, og den viser en nettoomsætning på 529,4 mio. kroner mod 480,8 mio. kroner i 2022. Årets driftsresultat før skat, værdireguleringer på ejendomme og realiserede kursgevinster på renteswap-aftaler udgør 185,6 mio. kroner mod 169,1 mio. kroner i 2022, mens samlet værdi af investeringsejendomme udgør 10.483,9 mio. koner mod 10.184,2 mio. kroner i 2022.

Egenkapitalen for 2023 udgør 5.056,3 mio. kroner, soliditeten er på 47,0 %, og der realiseres en udlejningsprocent på 97,0 % ved udgangen af 2023:

– I Ejendomsselskabet Olav de Linde er vi tilfredse med årets resultat, der igen lander stærkt og stabilt, forklarer Esben Kjeldsen, CEO i Ejendomsselskabet Olav de Linde.

Nedskrivninger påvirker negativt

Ifølge årsregnskabet udgør de samlede værdireguleringer af investeringsejendomme for 2023 et negativt beløb på -118,1 mio. kroner. Beløbet dækker over både positive og negative reguleringer, hvor der bl.a. er tale om positive værdireguleringer på udviklingsprojekter samt projekter, der nu er færdiggjorte.

Læs også

Ledelsesrokade i Skou Gruppen: Fra tømrermester til teknisk direktør

Dertil kommer også nedskrivninger på flere ejendomme i porteføljen som følge af øgede markedsniveauer på afkastkrav, hvilket isoleret set påvirker værdireguleringerne negativt.

– Vi bygger dyrt lige nu

Derudover fortæller Esben Kjeldsen, at der 2023 har der været flere nybyggerier under opførelse:

– Med de stigende materialepriser, som vi startede med tilbage i 2022, og som fortsat ses i markedet, er vi opmærksomme på, at vi bygger dyrt lige nu. Nerven i vores forretning er dog, at vi beholder de ejendomme, som vi køber og bygger. Derfor vælger vi altid materialer i god, solid kvalitet, fordi det giver det bedste slutprodukt for vores kunder og dermed også for os.

– Vi tror på, at det over tid vil vise sig at være en god beslutning at fortsætte frem for at stoppe op i urolige tider.

Fastholder forventninger til næste år

Trods fortsat usikkerhed i relation til den geopolitiske situation og øgede renteniveauer ser Ejendomsselskabet Olav de Linde lyst på fremtiden.

Læs også

Dafa Group finder ny CEO i vindmøllebranchen

– Vi vælger at fastholde vores forventninger til næste års resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme på samme niveau som for 2023, således at vi regner med et årsresultat på 175-200 mio. kroner.

– Vores forventninger baseres på, at vi i 2024 næppe øger porteføljen nævneværdigt. Vi er privilegerede ved, at vi selv er herre over vores byggeprojekter, og vi ved, hvad der er i pipeline i en række år frem, siger han.

Relateret indhold