OPP er både bedre og dyrere end traditionelle udbud

Ny forskning viser, at kvalitet trumfer økonomi ved byggeri af en psykiatrisk afdeling opført som offentligt-privat partnerskab.
Psykiatrien i Vejle er et eksempel på OPP. Dem er der kommet mange flere af over de seneste 10 år. Foto: PKA.
Psykiatrien i Vejle er et eksempel på OPP. Dem er der kommet mange flere af over de seneste 10 år. Foto: PKA.

Det nationale forskningscenter for velfærd – Vive – har i et samarbejde med professor Ole Helby Petersen fra Roskilde Universitet for første gang undersøgt, hvordan det går, når private opfører sygehuse i offentlig-privat partnerskab – i såkaldt OPP’er.

Evalueringen peger på, at det private byggeri har bedre kvalitet og æstetik og er blevet leveret til tiden, mens det rent økonomisk har været dyrere for regionen. Evalueringen løb fra 2012-2018 og er foretaget for Region Syddanmark.

– Når man medregner udgiften til at overtage byggeriet, bliver OPP-modellen i Vejle noget dyrere end det offentlige byggeri i Aabenraa, understreger professor Jakob Kjellberg, fra Vive, der har stået for den økonomiske analyse.

Og OPP er blevet rigtig populært blandt politikere. Det har Dagens Byggeri tidligere beskrevet.

Ridser i lakken

Men Vives forskning får dog ikke bekymringsrynker til at manifestere sig i de højere ledelseslag i regionen. Det forklarer Karsten Uno (S), der er formand for anlægs- og innovationsudvalget i Region Syddanmark og dermed øverst ansvarlig for regionens udbud.

– Rapporten afdækker, at både tidsplanen og budgettet holder i det givne OPP-projekt i Vejle, mens ansvaret for eventuelle uforudsete udgifter hviler på entreprenørens skuldre. Det koster lidt, men ikke markant mere, og jeg er ikke bange for at vedtage nye OPP-projekter på baggrund af Vives rapport, siger toppolitikeren og understreger:

– Der er så lille en forskel på økonomien i de to modeller, at vi bør vurderer fra projekt til projekt, om det skal være OPP eller traditionelt udbud, lyder det.

Karsten Uno påpeger, at vurderingskriterierne i høj grad går på, om man har pengene stående til et anlægsprojekt. Hvis ikke, må man finde anden finansiering, som han siger.

Svært at generalisere

Vives evaluering af de to sygehusbyggerier – Vejle og Aabenraa – giver et indblik i forskellen på offentlig-privat partnerskab og traditionelt byggeri. Men da undersøgelsen kun vedrører to byggerier og én specifik model for OPP, kan undersøgelsen ikke direkte generaliseres til andre OPP-modeller eller andre områder, hvor man anvender OPP.

Modellen i Vejle indebærer, at et privat OPP-konsortium har det samlede ansvar for at finansiere, projektere, anlægge, drive og vedligeholde byggeriet i 25 år.

Det er således dem, der anlægger byggeriet, der også efterfølgende har ansvar for at vedligeholde det, holde det rent, drive kantine m.m. Det offentlige lejer sig ind i bygningen og har udelukkende ansvar for den kliniske drift.

Efter 25 år overtager det offentlige byggeriet og betaler en overtagelsespris, som tager højde for bygningens stand og værdi på det tidspunkt.

Når man medregner udgiften til at overtage byggeriet, bliver OPP-modellen i Vejle noget dyrere end det offentlige byggeri i Aabenraa.

Relateret indhold