Nyt EU-projekt skal skabe vækst i byggebranchen

Sønderborgs ProjectZero og Cleantech-klyngen CLEAN er med i et nyt EU-projekt, der skal gøre det mere enkelt for boligejere at få energirenoveret deres hus. Målet er at skabe vækst hos virksomhederne i branchen og samtidig nedbringe CO2-udledningen. EU støtter projektet med over 15 mio. kr.
EU støtter et nyt energirenoveringsprojekt med 15 millioner kroner. Foto: Colourbox.
EU støtter et nyt energirenoveringsprojekt med 15 millioner kroner. Foto: Colourbox.

I dag er det muligt at renovere sit hus, så CO2-udledningen nærmer sig nul, men kun de færreste boligejere, ejer- og boligforeninger får det gjort. Det kan være svært at overskue mulighederne: Hvor omfattende er det? Hvor store er fordelene? Hvordan kan det finansieres? Det kan også være svært at finde den virksomhed, som giver overblikket, leverer hele løsningen og tager ansvar for, at boligen realiserer den ønskede energibesparelse.

Derfor er Sønderborgs ProjectZero og Cleantechklyngen CLEAN gået sammen med Aalborg Universitet og en række udenlandske partnere om at udvikle en pakkeløsning til boligejerne. Et enkelt system, hvor man med relativt få oplysninger om bygningen samt ønskerne til energiforbedringer som resultat får et skræddersyet tilbud på hele energirenoveringen. Det skriver CLEAN i en pressemeddelelse.

Der er fokus på såkaldte “dybe renoveringer”, hvor målet er at nedbringe bygningernes CO2-udslip med op til 50-80 procent, fortæller direktør Peter Rathje, ProjectZero:

– Projektet skal skubbe endnu mere gang i energirenoveringen af vores eksisterende bygninger. Virksomhederne har teknologien og løsningerne, så det handler om, at få håndværkerne i sving ude i parcelhusene samt i ejer- og boligforeningerne. Kun på den måde får vi nedbragt boligernes CO2-udledning og samtidig skabt flere grønne arbejdspladser, siger han.

Potentiale i medlemmer

Cleantechklyngen CLEAN er en af de andre partnere i projektet. De er med, fordi der blandt organisationens 170 medlemmer findes virksomheder med teknologiske løsninger inden for energirenovering, fortæller projektchef Lotte Lindgaard Andersen fra CLEAN:

– Vi vil gerne engagere vores medlemmer i projektet. Det er oplagt, at vi inviterer leverandører af energiløsninger blandt vores medlemmer med i en følgegruppe sammen med ejer- og boligforeninger og sammen finder den bedste pakkeløsning til boligejerne, siger hun.

Målet er, at mindst 6.550 huse i Danmark og 41.560 huse i hele EU får en dyb energirenovering inden 2020 som en direkte følge af den pakkeløsning, som projektet skal udvikle. Pakkeløsningen bliver målrettet forskellige markedssegmenter og regioner i Europa. I Danmark er det Region Syddanmark.

EU giver over 15 mio. kr.

Projektet hedder Refurb 2.0, og parterne støttes med samlet omkring 15,5 mio. kr. fra EU til at gennemføre projektet. Heraf går de 3,2 mio. kr. til de danske partnere. ProjectZero tog initiativ til projektet allerede tilbage i maj 2013. I første omgang blev det et afslag i EU – men med positive bemærkninger. Derfor havde ProjectZeros Peter Rathje mod på at prøve igen i 2014. Denne gang med en meget positiv modtagelse:

– Det er over to år siden, at vi sammen med kolleger i Belgien og Holland første gang formulerede projektideen. Nu har vi fået EU’s anerkendelse af, at det vi vil er unikt og holdbart. Foran os ligger nu 30 måneders interessant projektarbejde, fortæller Peter Rathje.

Når EU støtter projektet, så er det fordi EU ser det som en samfundsopgave at fjerne barrierer på markedet for energirenovering, fortæller EU-konsulent Thomas Jensen fra Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles. Han har været en central sparringspartner i hele processen og hjulpet med både den første og den anden ansøgning:

– Det har været en lang og sej proces, men så meget desto mere glædeligt er det, at det lykkedes at komme igennem til EU-Kommissionen med projektet. Jeg ser gode muligheder for at projektet får en stor effekt. Ikke bare i Danmark, men hele EU, fortæller Thomas Jensen.

CLEAN, ProjectZero og Aalborg Universitet og de øvrige europæiske partnere er i øjeblikket ved at få de sidste detaljer på plads med EU-Kommissionen om de endelige vilkår for Refurb 2.0.

Relateret indhold