MTH tilbage i sort

Sidste års store underskud på en halv milliard kroner er vendt til et mindre overskud.
Adm. koncerndirektør Torben Biilmann, MT Højgaard. Foto: MTH.
Adm. koncerndirektør Torben Biilmann, MT Højgaard. Foto: MTH.

MT Højgaard-koncernen har ifølge det netop i dag offentliggjorte regnskab vendt udviklingen i 2013 og opnået et ordinært driftsresultat på 35 millioner kroner. Det svarer til forventningerne ved årets begyndelse om et lille, positivt resultat. Det samlede driftsresultat blev på 165 millioner kroner, altså et procentvist lille driftsresultat.

Til sammenligning var resultatet minus 507 millioner kroner i 2012. Omsætningen blev 7,4 milliarder kroner, hvilket er lidt højere end forventet ved årets begyndelse.

I pressemeddelelsen fra MT Højgaard slår man på, at forbedringen skyldes – som det hedder – “en fokuseret og disciplineret indsats på en række områder, herunder en tæt dialog med kunderne, forbedret bygbarhed på projekterne og effektivisering af arbejdsgange ved hjælp af forøget anvendelse af teknologi”.

For 2014 forventes et samlet driftsresultat på 150-225 millioner kroner, svarende til en EBIT-margin på to-tre procent før særlige poster, nemlig gamle offshore-tvistsager. Særligt i første halvår af 2014 forventes resultatet endnu at være påvirket negativt af afviklingen af gamle projekter med lav lønsomhed. Resultatet i 2014 kan også blive påvirket af udfaldet af gamle tvistsager på offshore-området, hvoraf hovedparten forventes afgjort i år, og de første allerede indenfor relativt kort tid.

Mere i ordrebogen

I sidste kvartal af 2013 opnåede MT Højgaard-koncernen en kraftig indgang af nye ordrer på over fire milliarder kroner til udførelse i 2014 og de kommende år. Årets samlede ordreindgang var på 8,8 milliarder kroner. Ordrebeholdningen udgjorde 7,5 milliarder kroner ved årsskiftet mod 6 milliarder kroner på samme tidspunkt året før. Ud over den løbende tilgang af ordrer vandt koncernen en række store enkeltopgaver.

– Ordrebeholdningen har i 2013 udviklet sig tilfredsstillende. Vi oplever, at kunderne værdsætter koncernens brede vifte af kompetencer. Det forpligter, siger MT Højgaards adm. koncerndirektør Torben Biilmann.

– Vi er snart igennem de gamle ulønsomme opgaver, og de nye ordrer har en tilfredsstillende lønsomhed. Det er grundlaget for vores forventninger om en positiv udvikling, siger Torben Biilmann, der kom til MT Højgaard for halvandet år siden.

Relateret indhold