Letbane bliver langt dyrere end forudset

Folketinget har modtaget en henvendelse fra en borger, der peger på, at der er masser af udgifter, der ikke er medtaget i overslaget for en letbane ad Ring 3 i hovedstadsområdet.
Letbanen langs Ring 3 bliver ifølge en borger langt dyrere and anslået, og Liberal Alliance ønsker nu planerne kigget efter i sømmene. Illustration: Ring 3 Letbane/Cenario.
Letbanen langs Ring 3 bliver ifølge en borger langt dyrere and anslået, og Liberal Alliance ønsker nu planerne kigget efter i sømmene. Illustration: Ring 3 Letbane/Cenario.

En borger, Torben Pedersen, har sendt en henvendelse til Liberal Alliances transportordfører Villum Christensen, hvori der peges på, at udgifterne til letbanen ad Ring 3 i hovedstadsområdet kan risikere at blive langt højere end de fire milliarder kroner, der er budgetteret med.

Der peges blandt andet på, at det er usædvanligt at vedtage et projekt, hvor Folketinget ikke kender de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser. Der henvises også til, at Letbaneselskabet kun har fremlagt et overslag for en standard-løsning til fire milliarder kroner.

Der er tale om en beslutning fra 2009, og jeg tror ikke, at nogen dengang vidste, at det er en løsning med så dårlig samfundsøkonomi. Så er det vel fair at se beslutningen efter i sømmene en ekstra gang.

Villum Christensen Transportordfører, Liberal Alliance

Der stilles blandt andet spørgsmålstegn ved, hvad en standardløsning omfatter:

– Alt andet – for eksempel ekspropriationer, ledningsomlægninger, vejomlægninger, ændring af vejkryds, funderingsproblemer, ekstrafunderinger af huse langs banen og særlige jordarbejder skal “tilkøbes”, som det udtrykkes fra Letbaneselskabet. “Tilkøb” forventes indtil videre at udgøre ekstra fire milliarder kroner. Det bevirker, at den direkte anlægssum forventes at blive otte milliarder kroner, forklares det.

Trafikantomkostninger

Der peges også på, at der ikke foreligger tab for “Trafikantomkostninger” – det tab, som samfundet lider, når trafikanter forsinkes i trafikken som følge af indsnævrede kørebaner, nedsat hastighed og kødannelser.

En beregningsmodel, som er godkendt af Vejdirektoratet af trafikantomkostningerne i anlægsfasen, viser, at de vil andrage 1-2 milliarder kroner pr. år:

– Den samlede udgift for samfundet ved anlæg af en letbane på Ring 3 vil derfor andrage 15-22 milliarder kroner og ikke de fire milliarder kroner, der omtales ved Folketingets behandling af sagen. Projektet er af eksperter i økonomi bedømt til at give et samfundsøkonomisk stærkt negativt afkast. Produktivitetskommisionen har frarådet, at letbaneprojektet gennemføres, forklarer Torben Pedersen.

Ingen alternativer undersøgt

Han finder det også usædvanligt at vedtage et projekt, hvor alternative løsningsmuligheder hverken er undersøgt eller belyst andet end på skrømt. Han henviser til, at intet i de tilgængelige rapporter viser, at der er sket en sammenligning af alternative løsningsforslag.

– Man fortæller, at det vil øge fremkommeligheden, men beregninger viser, at der vil være ekstra trafikantomkostninger i størrelsesorden 0,5-1 milliard kroner pr. år i hele letbanens levetid i 100-150 år. Passagerer kommer langsommere frem med en letbane end med en busforbindelse. Mere væsentlig er den stærkt reducerede fremkommelighed for især bilisterne. Vejenes kapacitet nedsættes væsentligt, så der i adskillige af døgnet timer vil være langvarige kødannelser, siger han med henvisning til, at Ring 3 mister en kørebane i hver retning i det meste af sin længde.

I 12. time

Villum Christensen siger til Dagens Byggeri, at det er i 12. time, idet man er tæt på at vedtage letbaneprojektet, men samtidig mener han, at Torben Pedersen fremfører så graverende oplysninger, at de skal belyses og med i beslutningsgrundlaget:

– Det er sjældent, at vi i Folketinget bevidst vedtager et så dyrt anlægsprojekt, som, vi ved, gør samfundet fattigere med negativt samfundsmæssigt afkast. Samtidig er der langt billigere løsninger – BRT-løsninger (Bus Rapid Transit) – til en tiendedel af omkostningen. Normalt vejes den slags store investeringer på en guldvægt, og der laves tonsvis af analyser. Men her står vi ved målstregen med dårlige tal, og holder de fremførte påstande fra Torben Pedersen, er der nye forudsætninger, siger Villum Christensen til Dagens Byggeri.

Psykologi

Han erkender, at der kan være noget psykologisk i an anlægge en letbane, hvor man måske kan arbejde under transporten:

– Men i dag findes busløsninger, der kan byde på stort set samme komfort og hastigheder. Så hvis kan vi finde en løsning, hvor vi kan opnå samme resultat for stort set kun en tiendedel af de samlede omkostninger for en letbane, er vi nødt til at se på det. Det bliver nok forholdsvis svært at lave om på beslutningen. Men der er tale om en beslutning fra 2009, og jeg tror ikke, at nogen dengang vidste, at det er en løsning med så dårlig samfundsøkonomi. Så er det vel fair at se beslutningen efter i sømmene en ekstra gang, slutter Villum Christensen.

Relateret indhold