Krav til nedrivning af almene boliger

Blandt andet skal Landsbyggefonden vurdere, at en nedrivning er den eneste løsning på den almene afdelings problemer.
Der er udarbejdet tre kriterier, som misteriet lægger til grund for behandling af nedrivningsansøgninger. Arkivfoto: Københavns Kommune.
Der er udarbejdet tre kriterier, som misteriet lægger til grund for behandling af nedrivningsansøgninger. Arkivfoto: Københavns Kommune.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg har sendt ministeriets praksis for behandling af ansøgninger om godkendelse af nedrivning af almene boliger til Folketinget. Baggrunden er ifølge ministeren, at ministeriet det sidste år har modtaget et stigende antal ansøgninger om nedrivning af almene boliger, og på den baggrund er der udarbejdet tre kriterier, som misteriet lægger til grund for behandling af nedrivningsansøgninger.

Der kræves blandt andet, at Landsbyggefonden har vurderet, at en nedrivning er den eneste løsning på de problemer i afdelingen, som er udgangspunktet for ansøgningen, samt at nedrivningen er fuldt finansieret, så afdelingens resterende beboere ikke får huslejestigninger som følge af nedrivningen.

Byggetekniske problemer

Blandt de tre kriterier er byggetekniske problemer, som gør den enkelte bolig uegnet til beboelse. Byggetekniske problemer dækker over to overordnede problemstillinger – massive byggetekniske problemer og egentlig sundhedsrisiko for beboerne:

– Med massive byggetekniske problemer forstås konstruktionsmæssige problemer, der udgør en risiko for beboerne. Der vil oftest være tale om problemer i de bærende konstruktioner, som resulterer i risiko for bygningskollaps, men andre meget væsentlige byggetekniske problemer kan ligeledes opfylde kriteriet. En egentlig sundhedsrisiko ved at benytte en bolig kan opstå, hvis der for eksempel er betydelige forekomster af skimmelsvamp, pcb, radon eller lignende, påpeger ministeren.

Andre kriterier

For at klarlægge disse problemstillinger skal der udarbejdes en byggeteknisk rapport for boligerne af en uvildig fagperson med den nødvendige ekspertise.

Af andre kriterier kan nævnes ‘Løft af socialt udsatte boligområder’ og ‘vedvarende og markante udlejningsvanskeligheder og deraf afledte økonomiske problemer’.

Relateret indhold