KF-formand træder tilbage

Gert Johansen træder af to år før tid efter 13 år på posten. Der er ekstraordinært valg til en ny formand i oktober.
Konstruktørforeningens formand Gert Johansen træder tilbage ved årsskiftet. Foto: Nicolai Perjesi.
Konstruktørforeningens formand Gert Johansen træder tilbage ved årsskiftet. Foto: Nicolai Perjesi.

Konstruktørforeningens formand Gert Johansen, der har været formand siden 2007, går af til årsskiftet – to år før hans formandsperiode udløber.

– Der er på ingen måde dramatik i min fratræden. Men jeg vil gerne stoppe på toppen – eller i alt fald inden nogen høfligt spørger, om ikke det er tid, siger 68-årige Gert Johansen og fortsætter:

Jeg er utrolig stolt over, at vi i perioden er blevet dobbelt så mange medlemmer.

Gert Johansen

– Forudsætningen for, at vi kan sikre Konstruktørforeningens fremtid, er, at der hele tiden er yngre kræfter med fingeren på tidens puls til at tage over. Så når jeg overdrager stafetten nu, er det rettidig omhu i forhold til fortsat at styrke den enorme fremgang, vi har haft både med hensyn til antallet af medlemmer og indflydelse i byggeriet.

Ekstraordinært formandsvalg i oktober

Gert Johansens fratræden betyder, at der skal være ekstraordinært valg i starten af oktober. En ny formand skal vælges blandt KF’s medlemmer, som kan stille op senest 1. oktober. H

vis kun én kandidat stiller op, er vedkommende valgt med tiltræden den 1. januar 2021. Hvis flere kandidater stiller op, vil valget foregå som en skriftlig urafstemning i perioden 8.-19. oktober.

Fordobling af medlemstal

På spørgsmålet om, hvad han er mest glad for at have opnået som formand, siger Gert Johansen:

– Det er svært for mig at fremhæve én ting fra mine 13 år som KF’s formand, da der er sket så meget i perioden. Men jeg er utrolig stolt over, at vi i perioden er blevet dobbelt så mange medlemmer. Ved min tiltræden i 2007 var mit personlige mål, at vi inden for 15 år skulle være 10.000 medlemmer. Med den nuværende tilgang kan dette mål måske lige nås inden udgangen af 2020 – to år før tid.

– Et andet af mine store mål var, at KF skulle blive en anerkendt og værdsat partner i byggeriet, som vil blive spurgt til råds og inddraget i vigtige beslutninger. Det skal ses i lyset af, at vi i 2007 var en temmelig ukendt organisation, der ofte stod udenfor og ‘hamrede’ på døren, uden at nogen ænsede os. I dag får vi mange henvendelser fra både organisationer og politisk side om at deltage i processer omkring væsentlige beslutninger.

Konstruktørerne er blevet mere synlige

At døren til indflydelse nu er åben for Konstruktørforeningen hænger også sammen med, at konstruktørerne er blevet mere kendte.

– Det har været vigtigt for mig, at vi som profession kom ud af skyggen af vores gode arkitekt- og ingeniørkolleger for at fremstå med vores egen markante profil, der ikke bare var som assistent til dem. Alle har vidst, hvad en arkitekt og en ingeniør var, mens vi i mange år har skullet forklare, hvem vi var. Det har heldigvis forandret sig i dag, hvor vi nyder stor anerkendelse i byggebranchen, siger Gert Johansen.

Relateret indhold