Id-kort i byggebranchen nærmer sig

Forslag fra Enhedslisten tegner til at kunne samle flertal i Folketinget. Id-kort skal anvendes uanset, om arbejdet udføres for en dansk eller en udenlandsk virksomhed.
Det er meget sandsynligt, at Id-kort indføres med virkning fra den 1. januar 2015. Modelfoto: Colourbox.
Det er meget sandsynligt, at Id-kort indføres med virkning fra den 1. januar 2015. Modelfoto: Colourbox.

Enhedslisten har fremsat et forslag til folketingsbeslutning om at indføre id-kort inden for byggebranchen.

Det er endnu ikke afgjort, hvornår forslaget behandles i Folketingssalen, men Finn Sørensen, der er Enhedslistens ordfører mod social dumping, venter at opnå flertal for forslaget.

Hvis det gennemføres, vil det medføre, at der med virkning fra den 1. januar 2015 indføres et id-kort for beskæftigede inden for byggebranchen – herunder indehavere af enkeltmandsvirksomheder.

De obligatoriske oplysninger

Id-kortet skal indeholde oplysninger om:

– Navn på kortholder

– Fødselsdato og køn

– Billede af kortholder

– Kortholders underskrift

– Kortnummer

– Navn på virksomheden

– Registrering hos SKAT, RUT, social sikring, arbejdsskadeforsikring og eventuel erhvervsforsikringsdækning

– Uddannelse og efteruddannelse samt en sikkerhedsuddannelse af minimum én dags varighed

– Varigheden af uddannelsens gyldighed

Kendt redskab

– Id-kort inden for byggeriet er et allerede kendt redskab, der findes i en eller anden form i Finland, Irland, England, Belgien, Spanien og Norge og har gjort det i en årrække, forklarer Finn Sørensen i bemærkningerne til forslaget.

Id-kortet har en række forskellige formål, som sammen med andre tiltag kan medvirke til at bekæmpe social dumping og højne arbejdsmiljøet. Finn Sørensen henviser til, at bygge- og anlægsbranchen er et af de områder, hvor der er højst risiko for arbejdsulykker, herunder også et betydeligt antal dødsulykker:

– Ligeledes er det en branche, hvor mange arbejdsulykker ikke anmeldes, siger Finn Sørensen der understreger, at det obligatoriske id-kort skal anvendes uanset, om arbejdet udføres for en dansk eller en udenlandsk virksomhed.

Samtidig slås det fast, at der skal stilles krav om, at kortindehaveren gennemfører en obligatorisk sikkerhedsuddannelse af minimum én dags varighed for at kunne erhverve id-kortet.

Hør interviewet med Finn Sørensen ved at klikke her.

Relateret indhold