Give Steel runder en milliard i omsætning

Efter et år med rekordomsætning føler stålproducenten Give Steel sig godt rustet til endnu et uforudsigeligt år. Engagementet på Femern-forbindelsen har øget både omsætning og medarbejderantal.
Give Steel har i 2022 ansat flere lærlinge eller mennesker, der før stod udenfor arbejdsmarkedet, og virksomhedens CSR-procent er nu oppe på 15,6 pct. Unge på kanten af arbejdsmarkedet har bl.a. fået job eller læreplads i forbindelse med Give Steels arbejde på Femern-projektet - her er opførelsen af en af tre produktionshaller i Rødbyhavn i gang. Arkivfoto: Femern
Give Steel har i 2022 ansat flere lærlinge eller mennesker, der før stod udenfor arbejdsmarkedet, og virksomhedens CSR-procent er nu oppe på 15,6 pct. Unge på kanten af arbejdsmarkedet har bl.a. fået job eller læreplads i forbindelse med Give Steels arbejde på Femern-projektet - her er opførelsen af en af tre produktionshaller i Rødbyhavn i gang. Arkivfoto: Femern

Arbejdet på Femern-forbindelsen har været stærkt medvirkende til, at Give Steel kan afslutte regnskabsåret 2022 med en rekordomsætning på over 1,1 mia. kr. (609 mio. kr. i 2021 og 380 mio. kr. i 2020, red.) og med mere end 600 medarbejdere i 3 lande på lønningslisten.

Virksomheden har i kølvandet på Femern-projektet etableret egen facadeafdeling til projektering og udførelse af tag- og facadekonstruktioner og har samtidig ansat knap 100 medarbejdere til denne totalentreprise alene – herunder flere lærlinge.

Dertil har Give Steel i 2022 øget sit resultat, så det nu ligger på samme niveau som i 2019 (2,67 mio. kr., red.), før Corona, energikrise og krigen i Ukraine.

– 2022 var et uforudsigeligt år, som vi er glade for at kunne afslutte med et tilfredsstillende resultat. Det gør, at vi står lidt stærkere i et konkurrencepræget marked og med investeringer i produktionskapacitet er vi godt rustet til det internationale marked for de såkaldte mega structures. Vi begynder også så småt at se vores investeringer indenfor bæredygtighed bære frugt i form af ordrer fra store entreprenører og bygherrer, der efterspørger dokumentation på klima og EU-taksonomi, når de bygger stort eller skal have DGNB point til deres byggerier, fortæller ejer og CEO Torben Larsen.

Han tilføjer:

– Høje stålpriser er en del af forklaringen på den øgede omsætning, men vi har også fået en del flere store byggerier – en tendens, der vinder frem i hele Nordeuropa. Væksten ligger primært indenfor større industribyggerier til sektorer, der relaterer til bæredygtighed samt indenfor logistik eller datacentre, siger Torben Larsen.

Han forventer, at 2023 bliver endnu et uforudsigeligt år hvor virksomheden når budgettet og fastholde omsætning på niveau med 2022.

Vil styrke dataindsamlingen

Som den første blandt konkurrenter udgav Give Steel allerede sidste år sit første klimaregnskab for 2021. Samme år opnåede producenten sin første EPD.

For regnskabsåret 2022 påviste Give Steel et CO2 aftryk på 88.354 tons CO2e. 97 % procent af CO2 udledningen kom fra Scope 3 (indirekte emissioner), mens 3 % relaterede til emissioner under scope 1 og 2.

Hele 82 % af selskabets CO2 emissioner relaterede i 2022 til køb af råvarer, hvorfor klimaaftrykket helt naturligt er steget grundet et højere aktivitetsniveau. Fremadrettet vil fokus være at styrke dataindsamling for at opnå større præcision i klimaregnskabet, automatisere den digitale sporbarhed på indkøbte råvarer på tværs af digitale systemer og klargøre dokumentation til EU-taksonomi compliance.

Give Steel udgav år sit første klimaregnskab sidste år. Fremadrettet vil virksomheden have fokus på at styrke dataindsamling for at opnå større præcision i klimaregnskabet.
Give Steel udgav år sit første klimaregnskab sidste år. Fremadrettet vil virksomheden have fokus på at styrke dataindsamling for at opnå større præcision i klimaregnskabet.

Fra 61 til 88 CSR-ansættelser

Som resultat af virksomhedens CSR-politik WeGrowPeople landede Give Steels CSR-procent i 2022 på 15,6 %, beregnet ud fra et gennemsnitligt head count på 561 medarbejdere i Danmark. Det betyder at 15,6 % af selskabets medarbejdere i Danmark er lærlinge eller mennesker, der er ansat fra kanten af arbejdsmarkedet. I reelle tal betyder det 88 CSR-ansættelser i 2022 mod 61 i 2021.

I regnskabsåret 2022 lander Give Steels sociale værdi på knap 12,3 mio. kr. mod 12,8 mio. kr. i 2021. Den sociale værdi er det beløb som statskassen sparer til sociale skatteindtægter fra mennesker, der før stod udenfor arbejdsmarkedet.

For at styrke ansættelse af flere elever og lærlinge i 2023 har Give Steel øget sin normering til en lang række andre erhvervsuddannelser, herunder automatiktekniker, ernæringsassistent, kontorelev, lager/logistikoperatør, IT supporter, overfladebehandler og produktørelever.

I 2023 vil virksomheden styrke sin sociale indsats yderligere, ligesom en ansvarlig klimapro?l og positionering på bæredygtighed og klargøring til EU- taksonomi compliance skal styrke selskabets position som ansvarlig leverandør af stålkonstruktioner til store entreprenører og bygherrer.

Relateret indhold