FRI: Vækstpakke styrker produktivitet

Regeringens forslag til mere effektivt byggeri hilses velkommen. Flere forslag vil styrke produktiviteten og give bedre processer i byggeriet til gavn for væksten i Danmark, mener FRIs direktør.
Det vil styrke produktiviteten og give bedre processer i byggeriet til gavn for væksten i Danmark, mener Henrik Garver fra FRI. Pressefoto: Søren Svendsen.
Det vil styrke produktiviteten og give bedre processer i byggeriet til gavn for væksten i Danmark, mener Henrik Garver fra FRI. Pressefoto: Søren Svendsen.

Administrerende direktør Henrik Garver, FRI, hæfter sig særligt ved to tiltag der vil bidrage positivt til en bedre, mere produktiv og mere effektiv byggeproces.

– Det er modernisering af den tekniske byggesagsbehandling og afskaffelsen af ejerskabsrestriktioner for landinspektørvirksomheder. Med begge forslag forenkles byggeprocessen, og det vil komme byggeriet til gavn gennem en bedre proces og være til glæde for alle byggeriets kunder, fordi byggesager generelt vil kunne afsluttes hurtigere, siger han.

Med forslagene forenkles byggeprocessen og det vil komme byggeriet til gavn gennem en bedre proces, og være til glæde for alle byggeriets kunder.

Adm. direktør Henrik Garver FRI

Udover modernisering af den tekniske byggesagsbehandling og afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører vil FRI fremhæve følgende punkter i regerings vækststrategi, der vil have positive effekter på dansk byggeri:

a) Styrket sammenhæng i brandreguleringen.

b) Harmonisering af danske krav til bygningers energiforbrug med regler på europæisk niveau.

c) Afskaffelse af lovkrav om anvendelse af nøgletalssystemet i statsligt og alment byggeri.

d) Forenkling af anerkendelsesordningen for statikere.

Relateret indhold