DI: Strategi for bæredygtigt byggeri gavner klimaet

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en ny national strategi for bæredygtigt byggeri. Allerede fra 2023 indføres CO2-krav til nybyggeri.
Hos DI Dansk Byggeri er der begejstring over den nye strategi. Pressefoto.
Hos DI Dansk Byggeri er der begejstring over den nye strategi. Pressefoto.

Det er vigtigt med langsigtede rammer for en ambitiøs grøn omstilling i den danske bygge- og anlægssektor. For at nå 70 procent klimamålsætningen i 2030 er det nødvendigt med en sektorhandlingsplan, hvor også byggeriet bidrager til at nedbringe klimabelastningen og ressourceforbruget. Det skriver DI Dansk Byggeri i en pressemeddelelse.

– For vores medlemmer er det en bunden opgave at skabe rammer, der sikrer et bæredygtigt byggeri. Det er derfor positivt, at der er landet en bred aftale, der sikrer en bæredygtig retning for byggeriet i de kommende år, siger Elly Kjems Hove, branchedirektør i DI Byg.

CO2-krav for nybyggeri fra 2023

Aftalepartierne er enige om, at der som en del af strategien indfases CO2-krav ved nybyggeri over 1000 kvadratmeter med en CO2-grænseværdi svarende til 12 kg CO2-ækv/m2/år og at CO2-krav for øvrigt nybyggeri indføres fra 2025. Aftaleparterne mødes ultimo 2023 for at fastsætte en grænseværdi fra 2025 ud fra den nyeste viden og data og igen i 2025 for at fastsætte kravene for 2027, og i 2027 fastsættes kravene for 2029.

– Det er godt, at der nu er vished for, hvordan kravene indfases. På det punkt er aftalen meget ambitiøs, og der skal være sikkerhed for, at kravene kan opfyldes og dokumenteres. Og så er det positivt, at der er åbnet for økonomisk kompensation af byggesektoren, da navnligt mindre producenter kan blive ramt af klimakravene, siger Elly Kjems Hove.

Af positive elementer fremhæver hun især strategiens køreplan for kommende initiativer, samt anerkendelsen af at der er brug for videreudvikling af for eksempel livscyklusanalyser (LCA), totaløkonomiske beregninger (LCC) og miljøvaredeklarationer (EPD’er) for at nå i mål.

Kompetenceløft og renoveringer

Aftalen adresserer direkte, at der er behov for mere viden og vejledning navnlig til mindre virksomheder.

– Det er vigtigt, at vi får hele byggebranchen med, og derfor er der behov for en målrettet indsats for at øge kompetencerne. Det er der heldigvis afsat penge til, og der findes allerede videncentre for henholdsvis cirkulær økonomi i byggeriet og for energibesparelser i bygninger, som bør indtænkes i den fremtidige organisering af arbejdet med at øge vidensniveauet, siger Torben Liborius, underdirektør i DI Dansk Byggeri.

Aftalen fokuserer primært på nybyggeri, men renoveringer er også omtalt. Det er aftalt, at der igangsættes et udviklingsarbejde med henblik på mere klimavenlige renoveringer, der udgør en stor del af byggeaktiviteten.

Relateret indhold