DB: Ros til regeringens strategi for renovering

Den nye strategi for energirenovering af bygninger har ifølge Dansk Byggeri masser af rigtige elementer, og organisationen vil skubbe på for at styrke mulighederne for en effektiv udmøntning af målene.
Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.
Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.

Bygninger udgør en meget stor del af vores nationale formue – 81 procent eller 5.700 mia. kr. af vores formue er bundet i eksisterende bygninger og anlæg.

– Som den enkelte borger, der vedligeholder og moderniserer sin bolig for at fastholde boligens værdi, skal vi som samfund have en strategi for, at vores bygningsmasse er tidssvarende vedligeholdt. Det gælder ikke mindst i forhold til de stadigt skærpede krav til energieffektivitet af bygninger. Det giver derfor god mening at sætte fokus på bygninger, der står for knap 40 procent af vores energiforbrug, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Det er ifølge Dansk Byggeri oplagt at have fokus på den energi, der ikke bruges, som følge af besparelser.

– Det er ganske enkelt den mest effektive måde at konvertere vores energisystem fra et fossilbaseret til et fossilfrit energisystem. Og der er ifølge Michael H. Nielsen masser af potentialer for energibesparelser, som venter på at blive realiseret. Dansk Byggeri ser således regeringens strategi som en vej til at få skabt opmærksomhed på alle bygningstyper, og mulighed for at høste så mange gevinster som muligt i en løbende dialog, hvor branchens innovationskraft går hånd i hånd med det tempo, hvori vi skærper krav til vores bygninger.

Reduktion på 35 pct.

Initiativerne i strategien er fordelt på tværgående initiativer og initiativer målrettet de enkelte bygningssegmenter. Regeringen forventer, at rækken af initiativer i den nye strategi for energirenovering vil medføre, at energiforbruget til opvarmning af bygninger reduceres med 35 procent frem mod 2050 i forhold til 2011.

– Desværre har regeringen ikke haft mod til at gå efter en målsætning om en reduktion på 50 procent i forhold til i dag. Vi havde gerne set lidt større ambitioner end de 35 procent, siger Michael H. Nielsen, som dog understreger, at der er masser at arbejde videre med i strategien.

Incitamenter savnes

– Den nye strategi indeholder rigtig mange spændende forslag, som byggeriet gerne vil være med til at føre ud i livet. Den kommende BedreBolig-ordning, hvor boligejere kan få rådgivning om energirenovering, er blot et eksempel, hvor branchen kan sætte gang i en udvikling. Og hertil hører en dialog om en effektiv finansiering, der for alvor kan sætte gang i dette marked, siger Michael H. Nielsen.

Han havde gerne set en strategi med økonomiske incitamenter, som for eksempel den oplagte mulighed i en fortsættelse af BoligJobordningen med en grøn drejning.

Relateret indhold