Dansk Boligbyg lukker regnskabsåret med en omsætning på små 1,5 mia.

Med en omsætning tæt på 1,5 mia. kr. og sorte tal på bundlinjen står Dansk Boligbyg stærkt rustet i et turbulent marked. Et fejlkalkuleret projekt betyder dog, at resultatet for regnskabsåret 2021/2022 er mindre end forventet.
Dansk Boligbyg er godt rustet til at indfri de stadig stigende krav til miljøhensyn og bæredygtighed i byggeriet. Dertil har virksomheden de senest år gjort en betydelig indsats for at digitalisere sit arbejde, fortæller adm. direktør Anton Nørgaard.
Dansk Boligbyg er godt rustet til at indfri de stadig stigende krav til miljøhensyn og bæredygtighed i byggeriet. Dertil har virksomheden de senest år gjort en betydelig indsats for at digitalisere sit arbejde, fortæller adm. direktør Anton Nørgaard.

Dansk Boligbyg kom ud af 2021/22 med en omsætning nær 1,5 mia. og fyldt ordrebog. Omsætningen er på 1.435 mio. kr. og resultatet før skat lander på 20,3 mio. kr. Ved indgangen til det igangværende regnskabsår var den ansvarlige kapital i selskabet 122 mio. kr., svarende til en soliditet på 25,7 procent.

– På trods af et svært marked præget af Corona, krig og kamp om medarbejderne, har vi formået at konsolidere virksomheden i seneste regnskabsår. Vi har haft høj aktivitet og stor succes med vores projekter og drift. Resultatet ligger dog under det forventede, fordi vi har haft et enkelt projekt, der har været voldsomt fejlkalkuleret, siger adm. direktør Anton Nørgaard.

Efter regnskabsperiodens afslutning d. 31. marts er ledelsen i Dansk Boligbygs afdeling i Roskilde blevet styrket med en ny regionsdirektør og rekruttering af to nye afdelingsledere. Desuden er der sket en opstramning af procedurerne omkring tilbudsgivningen.

Nøgletal for Dansk Boligbyg (i t. kr.). Kilde: Dansk Boligbyg
Nøgletal for Dansk Boligbyg (i t. kr.). Kilde: Dansk Boligbyg

Digitalisering og bæredygtighed

Dansk Boligbyg har de senest år gjort en betydelig indsats for at digitalisere sit arbejde med omfattende investeringer i både nye værktøjer og efteruddannelse af medarbejderne.

– Vores digitalisering er for alvor ved at slå igennem i alle vores processer omkring rådgivning, planlægning, udførelse og aflevering af byggerierne, fortæller Anton Nørgaard.

I lighed med tidligere år har Dansk Boligbyg også i 2021/22 arbejdet med DGNB-certificerede, bæredygtige samt lavenergi byggerier. Eksempelvis er opførelsen af det DGNB-guld certificerede projekt PH Park i Hørsholm med i alt 133 nye boliger i fuld gang.

Blandt de 2.000 nye boliger virksomheden har afleveret i 2021/2022 er:

– Brunder Tårnhuse – 116 nye boliger i centrum af Brønderslev

– Viborg Baneby – 144 boliger i Viborg Centrum

– Klostergården – 92 almene boliger i hjertet af Kolding

– Omdannelsen af Bank Nordic domicil til 81 ungdomsboliger på Amager

– Stolpehøj – 24 ældreboliger til plejecentret Nymosehave i Gentofte.

Godt rustet til udfordret marked

Dansk Boligbyg forventer stigende aktivitet og dermed omsætning i 2022/23 sammenlignet med 2021/22. Denne forventning baserer sig primært på allerede igangværende projekter og indgåede aftaler om nye projekter.

– Med en høj soliditet står vi godt rustet i et turbulent marked. Der er fortsat meget stor travlhed i entreprenørbranchen og hos vores underentreprenører, men på sigt forventer vi en opbremsning i markedet. Generelt er vores branche udfordret af voldsomt stigende materialepriser, udfordringer med rettidige leverancer, stigende inflation, stigende renter og dermed stigende usikkerhed mht. gennemførelse af planlagte projekter – både blandt private og offentlige bygherrer, siger Anton Nørgaard.

Han forudser, at en kommende opbremsning i markedet vil give sig udslag i faldende priser på sigt, dog vil energitunge produktioner stadig være udfordret.

– Udfordringerne i markedet stiller større krav til vores styring af projekterne, herunder et stort fokus på priser, materialetilgængelighed og samarbejdspartnere ved afgivelse af nye tilbud, tilføjer han.

Relateret indhold