Byggeprojekt skyld i Eurovision-underskud

94 procent af budgetoverskridelsen ved Eurovision skyldtes dårlig planlægning i forbindelse med ombygningen og driften af B&W-hallerne. Projektgruppen manglede blandt andet byggefaglig kompetence.
Dårlig planlægning i forbindelse med ombygningen og driften af B&W-hallerne var skyld i 94 procent af budgetoverskridelsen i forbindelse med Eurovision Song Contest. Foto: Colourbox.
Dårlig planlægning i forbindelse med ombygningen og driften af B&W-hallerne var skyld i 94 procent af budgetoverskridelsen i forbindelse med Eurovision Song Contest. Foto: Colourbox.

I forbindelse med afholdelsen af Eurovision Song Contest blev B&W-hallerne udstyret med lyd, lys og komfort som i et professionelt koncerthus. Bærende søjler skulle fjernes, så panoramabilleder ikke blev ødelagt, og lys skulle installeres i de helt rigtige vinkler. Byggeriet trak overskrifter i flere måneder, men selv her efterfølgende, bliver der fortsat ved med at dukke nye oplysninger op om det famøse byggeri.

I en redegørelse om afviklingen af Eurovision Song Contest fortæller Projektselskabet ESC 2014 ApS, at det var ombygningen af B&W-hallerne, der var skyld i, at omkostningerne i forbindelse med Eurovision-showet endte på 112,1 millioner kroner mod budgetteret 34,65 millioner kroner.

Udgifterne til den midlertidige arena endte med at udgøre 91,3 millioner kroner mod oprindeligt budgetteret 18,4 millioner kroner. Det skyldtes ifølge arrangørerne, at klargøringen af hallerne udviklede sig til et særdeles kompliceret og tidspresset projekt, som arrangørerne ikke var i stand til at håndtere.

I redegørelsen fortælles det, at det gamle skibsværft viste sig at rumme voldsomme og uforudsete udfordringer med blandt andet flytning af bærende søjler, etablering af varme, kloakafledning mv.

94 procent af budgetoverskridelsen kan ifølge redegørelsen henføres til de forøgede udgifter i forbindelse med etablering og drift af den midlertidige arena i B&W-hallerne.

Manglede erfaring

Selvom B&W-hallerne blev en dyr affære at ombygge, afsløres det dog også i redegørelsen, at projektgruppen ikke var optimalt forberedt. Budgetoverskridelsen forklares derfor også med, at mange byggebeslutninger blev taget under tidspres, og at projektgruppen derfor savnede byggefaglig kompetence:

– Selv om projektledelsen i vid udstrækning benyttede sig af kompetent ektern rådgivning, burde projektledelsen have været bestykket med byggefaglig kompetence fra starten, herunder især til styring af en kompleks byggeøkonomi, således at man havde haft en stærkere strukturering af denne vigtige del af projektet, lyder det i redegørelsen.

Ifølge redegørelsen blev der anvendt byggeteknisk ekspertviden i budfasen, men tiden tillod ikke, at der blev udarbejdet en egentlig byggeteknisk analyse og projektering, hvilket er almindeligt ved større byggerier.

– I et videre perspektiv burde etableringen af B&W-Hallerne i det hele taget have været lagt i hænderne på en organisation med erfaring i byggeledelse og ikke en organisation med kompetencer og erfaringer i udvikling og koordination af events, står der i redegørelsen.

Relateret indhold