Brosikring af Limfjordsbroer

Transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt har søgt Finansudvalget om i alt cirka 185 millioner kroner til skibsstødssikring af Aggersundbroen og Sallingsundbroen.
Aggersundbroen skal sikres mod påsejling. Foto: Vejdirektoratet.
Aggersundbroen skal sikres mod påsejling. Foto: Vejdirektoratet.

Det skabte store problemer for jernbanetrafikken mellem Vendsyssel og Jylland, da et skib for nogle år siden påsejlede jernbanebroen over Limfjorden, og den efterfølgende reparation af broen blev både dyrere og tog længere tid end forventet.

Nu har transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt søgt Finansudvalget om i alt cirka 185 millioner kroner til skibsstødssikring af Aggersundbroen (66,5 millioner kroner) og Sallingsundbroen 18,3 millioner kroner).

Der blev i marts 2013 afsat i alt 252,0 millioner kroner til skibsstødssikring af fire broer – Aggersundbroen, Sallingsundbroen, Svendborgsundbroen og Limfjordsbroen. Midlerne blev afsat til sikring af broerne mod påsejling og sikring af sejladsen i Limfjorden og Svendborgsund til gavn for havnene i farvandet.

Dyrere end beregnet

Efterfølgende har det ved den videre projektering vist sig, at udgiften til sikring af Limfjordsbroen og Svendborgsundbroen ikke forventes at overstige forelæggelsesgrænsen, og derfor er der indgået kontrakter på disse projekter.

Imidlertid forventer Vejdirektoratet, at udgifterne til skibsstødssikring af henholdsvis Aggersundbroen og Sallingsundbroen vil overstige det budgetterede.

For så vidt angår Aggersundbroen indebærer løsningen, at bropillerne bliver forstærket ved, at en ring af spunsjern hamres dybt ned i havbunden omkring hver af de to piller. Mellem pillen og spunsjernet støbes mellemrummet ud med beton, så pillen bliver stærkere.

Betonklodser

For Sallingsundbroen indebærer løsningen, at broen sikres med betonklodser et stykke fra broen omkring gennemsejlingsfaget. Skibe, der kommer ud af kurs, støder mod betonklodserne, inden de rammer broen.

Betonklodsernes placering er fastlagt ved en vurdering af fremherskende strøm- og vindforhold, og hvordan et skib vil drive, hvis det mister motorkraft. Det vurderes, at det af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt at foretage skibsstødssikring af broerne.

Relateret indhold