Brillepåbud forhindrer mange øjenskader i NCC

Teambaseret lean og brillepåbud er forklaringen på, at NCC's enhed for Beton og Råhus nu kan fejre et år uden ulykker med fravær på sine jyske byggepladser.
Tæt på-hændelser bliver i højere grad end tidligere diskuteret i NCC, så de kan bruges i planlægningen af arbejdet, og det har givet resultater. NCC Pressefoto.
Tæt på-hændelser bliver i højere grad end tidligere diskuteret i NCC, så de kan bruges i planlægningen af arbejdet, og det har givet resultater. NCC Pressefoto.

Selv om der er tale om krævende byggeprojekter som Dokk1, Ø3 Havneholmen i Aarhus og Studstrupværket nord for Aarhus, er det lykkedes for NCC’s enhed for Beton og Råhus at undgå ulykker med fravær i et helt år blandt virksomhedens medarbejdere. Det billede kan også afspejles i en igangværende byggesag, AU Health, på Aarhus Universitet, der kan fejre 500 dage uden ulykker.

– Ingen skal komme til skade, når de går på arbejde hos NCC. Det er det vigtigste for os, og derfor er det meget glædeligt, at vi kan fejre to så markante milepæle, siger Søren F. Andersen, områdedirektør i NCC Building, i en pressemeddelelse.

Ingen skal komme til skade, når de går på arbejde hos NCC. Det er det vigtigste for os.

Søren F. Andersen Områdedirektør, NCC Building

Tillidsbaseret lean

Claus Ryom fra Cubo Arkitekter er arbejdsmiljøkoordinator og repræsenterer Bygningsstyrelsen, der er bygherre på AU Health. Han har arbejdet tæt sammen med NCC og siger:

– Vi er glade for at arbejde sammen med NCC, fordi vi oplever en entreprenør der i mange år har arbejdet med arbejdsmiljøet, og som bakker op om sikkerhed og sundhed på pladsen. Det gør vores arbejdsdag lettere. Er der arbejdsmiljømæssige risici, tages de alvorligt og følges til dørs, fordi der er en mentalitet hos medarbejderne om at tage arbejdsmiljøet alvorligt.

Det er særligt en implementering af tillidsbaseret lean, der har ført til, at arbejdsmiljøet er en indarbejdet del af hverdagen. Tillidsbaseret lean bygger på inddragelse af håndværkerne i jagten på at optimere byggeprocessen og øge effektiviteten samtidig med, at trivslen øges. Nøgleordene er tillid, dialog, medansvar og motivation.

Briller virker

– Vi har koblet tillidsbaseret lean med sikkerhedsarbejdet på byggepladserne. Det ser ud til at virke. Vi har set, at motiverede medarbejdere, der trives og føler sig som en integreret del af et hold, går forrest og tager ansvar, siger Søren F. Andersen.

Det kommer for eksempel til udtryk ved, at der er sket en markant stigning i antallet af indberettede tæt på-hændelser. Fordelen ved det er, at de i højere grad end tidligere bliver gennemarbejdet og efterfølgende diskuteret på fredagsmøder på byggepladserne, så de konstruktivt kan bruges i planlægningen af næste uges arbejde. Desuden bringes erfaringerne og læringen videre til andre af NCC’s pladser.

NCC har også indført tvungen brug af sikkerhedsbriller på byggepladserne, hvilket også har haft en positiv effekt. Påbuddet har fungeret i et halvt år og resultatet er, at ingen på NCC’s pladser i 2015 har haft øjenskader med fravær. Samtidig er omfanget af mindre alvorlige øjenskader uden fravær skåret ned fra 13 i 2014 til tre i 2015 – et fald svarende til 77 procent.

Relateret indhold