Banestrækning 21 procent dyrere end budgetteret

Opgraderingen af banestrækningen Hobro-Aalborg koster 36,7 millioner kroner ekstra.
Regningen for opgraderingen af banestrækningen Hobro-Aalborg bliver 36,7 millioner kroner dyrere end først antaget. Foto: Colourbox.
Regningen for opgraderingen af banestrækningen Hobro-Aalborg bliver 36,7 millioner kroner dyrere end først antaget. Foto: Colourbox.

En opgradering af banestrækningen Hobro-Aalborg kommer ifølge transportminister Magnus Heunicke (S) til at koste 36,7 millioner kroner ekstra – en stigning i forhold til det oprindelige budget på mere end 21 procent.

Det er Banedanmark, der står for projektet, som oprindeligt var prissat til 174,7 millioner kroner, men nu løber op i 211,4 millioner kroner.

Det er således Transportministeriets vurdering, at der de facto ikke er nogen besparelsesmuligheder i projektet.

Magnus Heunicke Transportminister

Opgraderingen består af to delprojekter. Det ene med nedlæggelse af overkørsler og erstatning af niveaukrydsning med broer/tunneler. Det andet drejer sig om en hastighedsopgradering af strækningen, der forudsættes igangsat i 2017.

Fire licitationer

Det berørte projekt angår fire licitationer:

– Skørping erstatningsanlæg

– Ellidshøj erstatningsanlæg

– Svenstrup erstatningsanlæg

– Skørping Station og elevatorer i Svenstrup

Fordyrende krav

Banedanmark oplyser, at fordyrelsen skyldes dels utilstrækkelig budgettering af bygherreomkostninger i det oprindelige budget, dels ekstraordinære krav fremsat ved ekspropriationsforretning.

Dertil kommer fordyrende krav fra kommunerne om blandt andet oprettelse af en tosporet fællessti, øget asfalttykkelse og kantsten, som Banedanmark ikke har haft mulighed for at afvise:

– Dette har bidraget til væsentlige ændringer i mængder, priser og projektelementer. Det oprindelige anlægsoverslag er udarbejdet af COWI A/S, oplyser transportministeren.

Ikke meningsfuldt

Transportministeriet vurderer samtidig, at der er risiko for, at projektændringer med henblik på at opnå besparelser vil lede til nye fordyrelser, og at der på den baggrund “ikke meningsfuldt kan gennemføres nogen projektreduktioner, som vil give anledning til besparelser gennem en justering af projektet”:

– Det er således Transportministeriets vurdering, at der de facto ikke er nogen besparelsesmuligheder i projektet, oplyser Magnus Heunicke, der har sendt et aktstykke til Folketingets Finansudvalg med et ønske om at få bevilliget beløbet.

Relateret indhold