Tommelen op til 2,5 hektar solceller på Peberholm

Tårnby Kommune har givet Øresundsbro Konsortiet tilladelse til at etablere et stort antal solceller på Peberholm. Solcelleanlægget vil forsyne konsortiets anlæg og faciliteter med energi.
De ca. 2,5 ha solceller skal placeres i et fladt område på Peberholm mellem Øresundsmotorvejen og jernbanen. Solcellerne vil være refleksbehandlet med en dokumenteret lysrefleksionsværdi på maksimalt 7 %. Foto: Getty Images
De ca. 2,5 ha solceller skal placeres i et fladt område på Peberholm mellem Øresundsmotorvejen og jernbanen. Solcellerne vil være refleksbehandlet med en dokumenteret lysrefleksionsværdi på maksimalt 7 %. Foto: Getty Images

Peberholm

  • – En 4 kilometer lang og 400 meter bred kunstig ø i Øresund.
  • – 130 hektar og ubeboet.
  • – Anlagt i 1995 til brug for Øresundsforbindelsen mellem Amager og Skåne.
  • – Bygget ved hjælp af materiale, der blev tilovers ved kompensationsafgravningerne under etableringen af den faste forbindelse.
  • – Byggeriet blev afsluttet i 1996.
  • Kilde: Wikipedia

Tilladelsen til 2,5 ha solceller på den kunstige ø Peberholm, hvor Øresundsforbindelsens biler og tog suser over, er nu i hus, og allerede i år forventer Øresundsbro Konsortiet at etablere første etape, mens etape 2 forventes igangsat i 2023.

Øresundsbro Konsortiet vil etablere solcelleanlægget, så de anlæg og faciliteter, der er på øen, kan blive forsynet med energi fra solen. Samlet forventes anlægget at kunne producere op til 4 MW.

Læs også: 10 dogmer for fremtidens solcelleanlæg

Ud over solcelleanlægget, der vil være synligt fra motorvej og jernbane, bliver der også behov for et teknikhus mellem etape 1 og 2 på ca. 50 m2. Etableringen af solcelleanlægget vil dog kræve byggetilladelse, hvis teknikhuset er over 30 m2 eller har en højde på over 3 meter. Derudover er der givet tilladelse til en byggeplads på 0,3 ha vest for, hvor solcellerne etableres

Forstyrrer ikke dyrelivet

Øresundsbro Konsortiets projekt har været omkring Tårnby Kommunes Bygge- og Ejendomsudvalget for at få en landzonetilladelse med hjemmel i planlovens § 35. Den er nu givet. Udvalget har også kigget på, om etablering af solceller vil påvirke Peberholms artsdiversitet. Dette synes ikke at være tilfældet, bl.a. da området ikke rummer arter, der ikke findes andre steder på øen.

Projektområdet vil heller ikke påvirke den grønbrogede tudse negativt i forbindelse med etablering og drift af solcelleanlæg, ligesom der ikke er vigtige yngle- eller rastelokationer for ynglefugle i området.

Relateret indhold