Temadag om store varmepumper

Store varmepumper skal i fremtiden integrere den stigende mængde vindmøllestrøm i fjernvarmen, således bygninger opvarmes af el. Dette sikrer ydermere optimal udnyttelse af overskudsstrømmen.
Store varmepumper skal i fremtiden integrere den stigende mængde vindmøllestrøm i fjernvarmen. Her er det Viborg Varmeværk. Foto: Colourbox.
Store varmepumper skal i fremtiden integrere den stigende mængde vindmøllestrøm i fjernvarmen. Her er det Viborg Varmeværk. Foto: Colourbox.

På Finansloven 2015 er over 50 mio. kr. sat af til demonstration af store varmepumper i fjernvarmesystemet for årene 2015 og 2016.

Varmepumperne er højaktuelle, hvorfor Grøn Energi inviterer til “Temadag om store varmepumper i fjernvarmesystemet” den 28. april.

Energistyrelsen holder blandt andre oplæg om initiativer til udbredelsen af store varmepumper, eksempelvis nedsætter Energistyrelsen et rejsehold med det formål at rådgive fjernvarmeværkerne i valget af varmepumpe.

Der vil ligeledes introduceres til varmepumper ved Bjarke Paaske fra Teknologisk Institut om kølemidler, teknik, system og integration.

Store varmepumper forventes at blive en vigtig brik i smart-energisystem, hvorfor driftsomkostninger skal reduceres og uhensigtsmæssige energiafgiftssystemer skal afhjælpes, skriver Dansk Fjernvarme.

Temadagen foregår i Fjernvarmens Hus.

Tilmelding og program her.

Relateret indhold